am@astronomija.co.yu

 

 

Osmatranja
 

 

 

Sadraj AM

 

 

mehanika
Senka Kalista na Jupiteru

Novi Sad,
26.03.2003
Da i najrutinskije i najbezazlenije posmatranje nebeskih objekata moe da poprimi neoekivani tok, i otkrije svu rasko nepoznatog i bogatstvo sluajnosti trenutka, uverio sam se te lepe prolene veeri, 25.03.2002 godine. Dogovor je bio da se Saa Zorki i ja sastanemo uz moj teleskop radi dogovora o Mesijeovom Maratonu, a od ranije sam imao SMS dogovor i sa Behaudinom iz Zenice o posmatranju M-ova po sistemu "paralel slalom" odnosno "paralel s Lalom" (posto sam ja rodom "Lala" iz Banata), koje usklaujemo putem SMS poruka...

Dragan
Miladinović

E-mail
dragmila@Eunet.yu

Nakon par minuta mobilni telefon zvoni... nepoznat, udaljeni glas uzbueno govori: "Vidim ga ovjee.. vritim od sree..."

Teleskop se propisno klimatizovao u dvoritu jo od 18.30 asova i kad sam oko 19.00 po lokalnom vremenu izaao napolje naoruan okularima, crvenom lampom, mapom (i solidnom koliinom flairanog piva za Sau i mene) sve je ukazivalo da e to biti jedno prijatno rano-proleno vee u oputenoj atmosferi, ispunjeno uivanjem, budui da je nebo bilo vedro i bistro.

Dok sam ekao Sau, reih da proverim Saturn i Jupiter "da im se nije togod desilo ...", mada se i golim okom lepo videlo da su na "svom mestu" .

Ubacujem okular od 26 mm koji daje 48 x uvelianje sistema, Saturn je OK, lepo se vidi Titan, slika odlina... Prelazim na Jupiter, lik mu je otar vide se pojasevi a rekao bih da je i boja na polovima drugaija. Slika izvrsna, galilejski sateliti uparaeni, svaki na svom mestu. Jupiter i ekipa dolaze u centar vidnog polja i ja i pri ovom malom uvelianju primeujem da u ekvatorijalnom pojasu ima neto to naruava uobiajeni krajolik Jupiterovog "dresa"... javljam SMS-om kratko Behaudinu da mi na kompjuteru proveri GRS (Great red Spot) jer je to prvo na ta sam logino pomislio, previajui da se ona nalazi ne izmeu ekv. pojasa ve se odvaja u pravcu Jupiterovog pola. Posle minut dva stie poruka iz Zenice "vidljivost loa, kao da je Sadam zapalio svu naftu"..., to je znailo da nemam "optiku podrku" iz BH...

Senka na Jupiteru, kompjuterska simulacija

Ubacujem okular od 7 mm koji daje uveanje sistema od 176 x. Do sada sam retko imao priliku da se nauivam posmatrajui kroz taj okular, jer zbog velikog uvelianja objekti "projure" vidnim poljem pre nego to se metalna "kao-ekvatorijalna montaza" mog teleskopa umiri od vibracija... Meutim od nedavno sam usavrio tehniku posmatranja i kod te montae i to tako da telskop postavim "ispred" objekta, tj u takav poloaj da objekat sam ue u vidno polje, a dok ga ekam montaa se umiri i slika bude stabilna. Tu tehniku sam odmah primenio i kada je Jupiter uao u vidno polje slika je bila dobra, kao nikad do tada (sa ovim okularom). Odmah mi je bilo jasno da uoena "anomalija" na disku Jupitera ne moe biti GRS, jer je ona bledunjava, a ovde je u pitanju bila Senka IO-a (kako sam tada pomislio). Nikad do tada nisam posmatrao ovu pojavu, i jasno je da sam osetio ogromno uzbuenje i neopisivo oduevljenje uoenim. Usledila je SMS poruka za Zenicu; "Ono je senka IO-a". Uzbuenje sam podelio sa suprugom i dvojicom sinova koji su se zainteresovali mojim oduevljenjem, pa sam "morao" da svog najmanjeg momka podiem rukama, do okulara jer je Jupiter bio skoro u zenitu, a okular je u visini od 1,5 m od tla..

Nakon par minuta mobilni telefon zvoni... nepoznat, udaljeni glas uzbueno govori: "Vidim ga ovjee.. vritim od sree... prelazim na SMS" ... Behaudin se javio iz Zenice, dakle nije odoleo oduevljenju koje sam mu putem SMS a isporuio ...

Vee je prolo bez lova na M-ove, jer smo Saa, Janko (koji je u meuvremenu stigao iz Bake Palanke) i ja, uivali u ovoj retkoj astronomskoj pojavi (Saa i ja i u Lav pivu).

Naknadna kompjuterska "analiza" posmatrane pojave, putem programica "Meridian", pokazala je da je u pitanju bila senka KALISTA !!!

Vedro nebo...

(mart 2003.)

vrh