AM Home

am@astronomija.co.yu

 

JSP 2.12.2000.

JSP 27.11.2000.

 

Sadržaj AM

          

 

snimanja

Mars
Boris Štromar 
boris.stromar@gmail.com
http://www.astrobobo.net/

 

    

Levo moj snimak, desno Mars iz programa Mars Previewer II

Mars je snimljen mojim 120mm refraktorom i crno-bijelim Quickcamom kroz 2x barlow. Napravljen je 3x resample, stackirano je 447 frameova i obradjeno je u Astrostacku, PSP-u i Irisu.

Kako sam dosao do dobrog snimka Marsa

1 - jedan frame iz snimljenog AVI filma
2 - 3x resample istog framea
3 - 447 stackiranih frameova (bez obrade) u Astrostacku
4 - nakon obrade samo sa unsharp maskom
5 - obrada unsharp maskom, Lucy-Richardson dekonvolucijom i CLAHE funkcijom
(sve u Astrostacku)
6 - slika 5 dodatno obradjena u Irisu (jos unsharp maska) i PSP-u (gamma i
slicno)
7 - crtez Marsa iz programa Mars Previewer II, okrenut tako da odgovara
mojoj snimci

[avgust 2001]

vrh