am@astronomija.co.yu

 

Pisma
 

 

 

Sadržaj AM

 

 

Pisma   Pisma   Pisma   Pisma   Pisma   Pisma   Pisma
 
26. maj 2003.
Crna rupa
 
#odgovor
 

Da li je moguća teorija: da se mi i celokupni Mlečni put i cela naša poznata vasiona nalaze unutar crne rupe koja je aktivna i koja usisava sve oko sebe u nekoj drugoj vasioni i odatle proističe teorija da se vasiona širi?

Takođe me interesuje šta se dešava unutar crne rupe, da li i unutar vreme stoji ili se možda gradi neki novi svet?

Nenad Krstić

Odgovor
 

Mislim da je to totalno nemoguće, prema onome kako se crna rupa definiše tj. da je u centru singularnost a okolo, na izvesnom rastojanju - horizont događaja, koji je u suštini matematički model "ivice" crne rupe. Između hotizonta događaja i singulariteta nema baš ničega jer tu ništa ne može da se nalazi (ne postoji nikakva stalna "orbita" po kojoj bi nešto kružilo oko singulariteta). Sve ono što pređe horizont događaja pada u singularitet i ne ostaje u oblasti između.

Inače, horizont događaja nije nikakva kružnica, tj sfera, koja stoji oko crne rupe već samo matematički izračunato rastojanje do kog crna rupa sve zarobljava. Pored ovoga, sve što upadne u crnu rupu momentalno biva pretvoreno u elementarne čestice (sila gravitacije je toliko jaka, jača od svih drugih, međumolekularnih, elektrostatičkih itd sila, i one više nisu u stanju da predmet drže zajedno. Kako je svet oko nas izgrađen od stvari koje su "malo" složenije od elementarnih čestica nemoguće je da se nalazimo u crnoj rupi.

Milan Milosević
 

 

 

vrh


[ Home | Sadržaj | Galaksija | Sunčev sistem | Teorija i praksa |
| Instrumenti | Istorija i tradicija  | Efemeride ]