am@astronomija.co.yu

 

Pisma
 

 

 

Sadržaj AM

 

 

Pisma   Pisma   Pisma   Pisma   Pisma   Pisma   Pisma
 
17. jul 2003.
HABL - greške u konstrukciji?
#odgovor


Poštovani,

imam jedno pitanje koje me kopka već izvesno vreme. A to je pitanje vezano za Habl teleskop.

Pre par godina je izvršen nekakav remont uz pomoć astronauta. Bile su glasine da su uzroci za remont velike greške u konstrukciji samog Habl.

Vaš komentar.

Pozdrav
Boris Trifunović

Odgovor
Servisiranje Habla
Veća 54 kb


Slučaj na koji verovatno mislite svojevremeno je okarakterisan kao jedna od najvećih gluposti u istoriji astronautike!

Naime, tek posle lansiranja teleskopa šatlom Diskaveri, 25. aprila 1990, otkriveno je da je ugrađeno defektno glavno ogledalo koje je prečnika skoro 2,5 m. Naime, ivice ogledala su bile suviše ravne nego što je trebalo (poređenja radi, greška je bila reda 0,02 širine dlake ljudske kose), a to je praktično onemogućavalo bilo kakvo precizno posmatranje udaljenih kosmičkih objekata - a teleskop je upravo zbog toga i napravljen. Po specifikacijama, ogledalo je trebalo da bude toliko precizno da koncentriše ukupno 70% primljenog svetla na odgovarajuće kamere. Zbog te, skoro neprimetne ali opet veoma bitne greške u izradi, ogledalo je koncentrisalo samo 15% svetla što je davalo veoma nejasnu sliku čak i posle niza obrada od strane kompjutera na Zemlji.

Godine projektovanja, eksperimenata, gradnje, na desetine hiljada ljudi je radilo na tome, potrošeno je 2,5 milijarde dolara i niko se nije setio da proveri jedan od ključnih delova mašinerije!

No, pošto je i ranije je predviđeno da teleskop bude servisiran svake 3-4 godine kako bi se instalirala bolja i nova oprema, NASA je odlučila da ubrza prvi servis i tako je posada šatla Endevor lansirana sa tim zadatkom u decembru 1993. Kako je bilo nemoguće zameniti glavno ogledalo zamenjeno je nekoliko uređaja, kamera i manjih ogledala koji će ispraviti njegov defekt. Naravno, tom prilikom je urađeno i redovno održavanje pri čemu su zamenjeni ili dodati još neki instrumenti.

Drugi veliki problem sa teleskopom su njegovi žiroskopi kojih ima ukupno šest i prilikom svakog servisnog leta neki od njih je bio zamenjen. U maju ove godine došlo je do velikog kvara na njima što je onemogućilo bilo kakvo precizno pozicioniranje teleskopa.

Inače, teleskop je do sada servisiran ukupno četiri puta. Pored pomenutog servisi su bili još i u februaru 1997. (Diskaveri), novembru 1999. (Diskaveri) i martu 2002. (Kolumbija) koji je ujedno bio i najobimniji (astronauti su izvan šatla na Hablu radili ukupno 35 sati).

Sledeći servis bio je predviđen za decembar 2004. ali kada će se stvarno desiti to je u ovom trenutku potpuno neizvesno zbog toga što je preostala flota šatlova prizemljena posle nesreće Kolumbije. Predviđeno je da teleskop ostane u orbiti do 2010. godine kada će šatlom biti vraćen na Zemlju.

Više informacija o teleskopu možete pronaći na http://hubble.gsfc.nasa.gov/.  

Marko Tarabanović

 

 

Pišite nam
Upišite vašu e-mail adresu
Predmet:
Tekst pisma:  

vrh


[ Home | Sadržaj | Galaksija | Sunčev sistem | Teorija i praksa |
| Instrumenti | Istorija i tradicija  | Efemeride ]