am@astronomija.co.yu

 

 

 
 

Sadržaj AM

 

 

Pisma   Pisma   Pisma   Pisma   Pisma   Pisma   Pisma
 
26.01.2003.
Ne razumem "K
osmizam"
NT: Epoha kosmizma
Poremetio elektrostatičku ravnotežu? Nisam siguran da razumem. Kako?

Srđan

Odgovor

Odogovor Srđanu - i ostalima koje to zanima - na pitanje o tome kako je Tesla "poremetio elektrostatičku ravnotežu Zemlje?"

Podaci o tome postoje u više knjiga, članaka i dokumenata. U bibiliografiju svog teksta uključio sam dve knjige:

John O’Neill: PRODIGAL GENIUS, Ives Washburn, inc, and David McKey Company, inc. New York, sixth printing, November 1944, New York.

Marc Seifer: Wizard (The Life and Times of Nikola Tesla, Biography of Genius, First printing 1998. Citadel Press, Kensington Publishing Corp. (www.kensingtonbooks.com)

Druga knjiga nije, a prva jeste prevedana na srpski i objavljena je u nekoliko izdanja. U izdanju "Prosvete", objavljenom 1951. godine, na strani 177. piše:

"Tesla je upotrebio snopove elektrona koji su bili ritmički i velikom brzinom ubacivani i izbacivani iz Zemlje...

Postupak ubacivanja vršio se brzinom od 150.000 oscilacija u sekundu. One su izazivale električne pulzacije sa talasnom dužinom od 2.000 metara.

Kada su električni talasi počeli da se prostiru izvan Kolorado Spingsa, oni su se u sve većim krugovima kretali u svim pravcima dok nisu prešli Zemljinu krivinu, a onda su se - u sve manjim krugovima i sa sve većom jačinom - skupli na potpuno suprotnoj tački Zemlje, nešto malo dalje od dva francuska ostrva, Amsterdam i Sv. Pavle... Ovde se obrazovao ogroman električni južni pol, označen talasom velike amplitude koji je rastao i opadao u skladu sa Teslinim uređajem u Kolorado Springu...

Da pritom nije bilo gubitaka - da je Zemlja savršen električni provodnik, i da uošte nema drugih izvora otpora - ova bi pojava rezonance izazvala džinovskih razmera..."

U drugoj knjizi ("Wizard...") autor na strani 217. citira Teslinu izjavu koji kaže da je glavni razlog za njegov odlazak u Kolorado da "proizvede rezonantni transformator koji će bi sposoban da disturbing električno stanje dela, ako ne i celog globusa". Prema Websteru disturb u ovom slučaju ima sledeća značenja:

1. to break up the quiet or serenity of; agitate (what is quiet or still)
2. to break up the settled order or orderly working of [
to disturb the books on a shelf]
3. to break in on; interrupt

Zbog toga sam upotrebio izraz: poremetio

Povodom tog pitanja, još nešto. U vreme kad su Ameriku još plavile vesti i knjige o NLO-ima, početkom 60-tih, američki novinar Frenk Edvards objavio je delo "Leteći tanjiri ozbiljno pitanje". U njoj Edvards optužuje Teslu da je upravo svojim eksperimentima, baš u Kolorado Springsu 1899. godine, "pozvao" vanzemaljce da nas posete. On je napisao da su se vanzemaljci pojavili, koliko se sećam, 11 godina posle Teslinih eksperimenata i na osnovu toga izračunao da su, brzinom svetlosti, stigli iz oblasti zvezda Tau Ceti ili Epsilon Eridani.

Knjiga je prevedena i kod nas, pa ako vas zanima detalje potražite tamo. Davno sam je čitao, pa se ne sećam ko ju je izdao, ali sam pre koju godinu njen naslov video u registru biblioteke grada Beograda, kod Kalemegdana.

pozdrav Sreten

 

 

vrh


[ Home | Sadržaj | Galaksija | Sunčev sistem | Teorija i praksa |
| Instrumenti | Istorija i tradicija  | Efemeride ]