am@astronomija.co.yu

 

Pisma
 

 

 

Sadržaj AM

 

 

Pisma   Pisma   Pisma   Pisma   Pisma   Pisma   Pisma
 
 
Nekoliko pitanja


30.04.2004.

Poštovana redakcijo želeo bih da vas zamolim da mi pošaljete odgovore na nekoliko pitanja koje me muče:

1. Šta je antimaterija?
2. Da li je moguća negativna masa i da li je pronađena?
3. Šta je patafizika sistema i da li je ona moguca?
4. Šta su gravitoni i da li postoje?
5. Da li postoji perpetumobile i da li je uopšte moguća njegova konstrukcija?

Unapred sam vam veoma zahvalan.

Miroslav Bagljaš

1. Šta je antimaterija?

Jednostavno rečeno antimaterija je materija izgrađena od antičestica.

Antičestice su potpuno iste kao odgovarajuće čestice (imaju istu masu, istu količinu naelektrisanja, spin) ali se čestice i antičestice razlikuju samo po vrsti naelektrisanja (jedne su pozitivne, a druge negativne). Na primer antičestica elektronu je pozitron (koji je naelektrisan pozitivno, a masa i apsolutna vrednost naelektrisanja su iste kao kod elektrona).

2. Da li je moguća negativna masa i da li je pronađena?

Teorijski da. Negativnu masu mirovanja trebale bi da imaju čestice koje se nazivaju tahioni. Tahioni su čestice koje se kreću isključivo brzinom većom od brzine svetlosti. Na žalost, postojanje ovakvih čestica (a samim tim i negativne mase) je za sada samo teorijska pretpostavka i još uvek nema eksperimentalnih podataka koji bi tu teoriju potvrdili

3. Sta je patafizika sistema i da li je ona moguca?

Ne znam šta je to.

4. Šta su gravitoni i da li postoje?

Gravitoni su prenosioci gravitacione interakcije (isto kao što su fotoni prenosioci elektromagnetne interakcije). Za sada je postojanje gravitona samo teorija i još uvek njihovo postojanje nije u potpunosti potvrđeno.

 

5. Da li postoji perpetumobile i da li je uopšte moguća njegova konstrukcija?

Jedan od zakona termodinamike upravo daje odgovor na ovo pitanje, perpetumobile nije moguć, tj. nemoguće je napraviti mašinu koja bi vršila neki rad a da ne troši energiju.

Milan Milošević


 

Pišite nam
Upišite vašu e-mail adresu Ime:    
Predmet:
Tekst pisma:  

vrh