am@astronomija.co.yu

 

Pisma
 

 

 

Sadraj AM

 

 

Pisma   Pisma   Pisma   Pisma   Pisma   Pisma   Pisma
 
 
ta je na fotografiji?


09.05.2004.

Od skoro sam vas italac (zadnja 2 broja) pa sam naao za shodno da vama poaljem fotografiju nacinjenu 15-tak kilometara jugo-zapadno od Vrca, iznad mesta Kustilj, oko 11 sati pre podne.

Kada sam doao kui i preneo na kompjuter slike, na jednoj sam uoio ineresantan otisak neega??

Moda treba napomenuti da na fotografiji koju sam snimio pola minuta ranije nema nieg neobinog.

Pozdrav

Forir Livijus,
V
rac

 
Odgovor

14.5.2004.
Gledajui kupolu (odsjaj na vrhu, senka u udubljenju pa opet odsjaj na obodu) koja se nalazi u donjem levom uglu fotografije, po mojoj proceni Sunce je bilo (linijski gledano) malo ispred Vas to je verovatno dovelo do odsjaja koji je rezultirao na fotografiji. Opet, ne mogu da tvrdim! za poloaj Sunca u odnosu na Vas zbog male fotografije i nedostatka detalja, tj. senki. Iskljuio bih bilo kakav NLO jer bi ostao bar mali trag.

Milan
 

14.5.2004.
Ne znam ime je ovo snimano tj da li je obinim ili digitalnim aparatom? Mogue da se radi o upadnom svetlu koje je napravilo refleksiju. Da ba dobije Sunce sa protuberancama ovako snimano sa efektom kroz ovakvu vrstu oblaka - iskreno to ne bi bilo to i bilo bi jaaako opasno da ovako vidimo Sunce mi stanovnici Zemlje. Najblae reeno, osim ako nisi uhvatio NLO to je isto malo verovatno ne zato to vanzemaljci ne postoje (a postoje) ve zato to se tu "desilo" neto drugo. Da je re o bolidu, video bi mu se i trag i za ovako neto uli bi se i zvuni efekti - itekakvi! Dakle, verovatno nisi koristio tzv. zonenblendu, tj zatitnik koji se stavlja oko objektiva i koja spreava refleksije uzrokovane suncem. Dakle, optika ini uda, oigledno. Ako si snimao digitalnim foto-aparatom nije ni udo to ti je tako ispalo budui da su oni isto podloni refleksijama na objektivima poto osim SLR digitalaca za njih zonenblenda nije ni predviena. Osim toga to isto moe da se desi i na obinom aparatu kada nema zonenblende jer su soiva objektiva nalazi u samoj ravni tela objektiva kod veine modela. U principu po pravili o fotografisanju Sunce je uvek iza lea osim kada se snima pejzazna fotografija mada i tu onda treba obratiti punu panju i puno toga zavisi od difrakcionog kvaliteta soiva.

Pozdrav i srean lov i dalje na ovakve interesentne pojave! :)

Sekula
 

16.5.2004.
udno to je moj ita EXIF zapisa u fotografijama pronaao Copyright na tvojoj fotografiji (vidi dolje)
--------------------------------------
Comment : Ducky< IM000642.JPG*Copyright 2002-2003
JFIF_APP15 : Adobe
Error
--------------------------------------
Mislim da bi Radan imao ta da kae o ovoj fotografiji :) a ja aljem sliku istog mjesta "prepravljenu" (ili moda vraenu) na orginal :) nesumnjivo da je fotografija obraivana u Photoshopu i to verzija 3

 

16.5.2004.
Fotografija je snimljena u kontrasvetlu, sa Suncem skoro u kadru, pa pretpostavljam da se radi o nekoj krupnijoj trunci praine na objektivu, moda perut (boja?), ili samo masnom otisku iste. Poto je najverovatnije snimljeno kompaktnim digitalcem, kod kojeg se ne moe skidati objektiv, onda je ta trunka na spoljnjoj povrini objektiva; kako ti objektivi, u odnosu na one kod klasinih fotoaparata, imaju dosta krau inu daljinu, pa je i dubinska otrina vea, to je ta trunka/otisak uoljivija nego to bi inae bila. Zato kod tih aparata treba mnogo vie voditi rauna o istoi soiva, tim pre jer su objektivi mnogo nenije konstrukcije, pa se estim ienjem lake otete -PREVENTIVA!!!

Verovatno da fotografija snimljena pre ove nije bila u tako jakom kontrasvetlu, pa se mrlja ne uoava tako lako.

A ta ako je ipak UFO/NLO ? ;-)

Nedeljko
 

17.5.2004.
Cao

Ono sto se nalazi na slici me neverovatno asocira na loptastu munju, bez obzira sto je nikada nisam licno videla. Ipak, opis do kojeg sam dolazila opisuje to sto se nalazi na tvojoj slici. Interesantno je da se loptaste munje javljaju niotkuda i ponekad mogu ostaviti katastrofalne posledice za sobom. Postoji slucaj gde je jedna takva "posetila" neku kucu.

Pozdrav.
 

20.5.2004.
Sa fotografije se vidi da je fotograf stajao praktino tano nasuprot suncu, a to znai da je najverovatnije dotina fleka zapravo prelamanje/odbijanje svetlosti na staklenim elementima objektiva aparata. Sline fleke sam viao i pri grekama kod razvijanja filma odnosno greaka u samom materijalu filma, ali se to naravno odnosi samo na filmske aparate.
 
24.5.2004.
Hmm... itajui sve ovo to ste napisali, ima dosta interesantnih komentara. Ja sam iz okoline Vrca, iz mesta koje se zove Banatski Karlovac i koji se nalazi 20-ak kilometara jugozapadno od Vrca (vazdunom linijom).

Kako se rekreativno bavim tranjem, esto trim u pravcu Deliblatske peare. Pre 2 i po godine, kada sam se vraao (bio sam van naseljenog mesta nekih 3 km), video sam neto slino, kao to je ovo na slici. S tim, to je ceo taj dan nebo bilo skroz oblano, bez sunanih intervala. A i da je bilo vedro u tim trenucima Sunce bi mi bilo uveliko iza lea. Na udaljenosti od nekih 5-6 km (po mojoj slobodnoj proceni) iznad horizonta pojavio se "vatreni" orkugli oblak, koji se vrlo brzo podizao u vis i onda je jo brze nestao (kao da se rasplinuo). Sve se to odigralo za ne vie od 2-3 sekunde. Jedina razlika izmeu ovoga i onoga to se vidi na slici je visina tj. pozicija spornog detalja. Poto ono to sam ja video nije ilo preterano visoko. Nisam mogao da objasnim ta sam video, kao to ni dan danas ne mogu. Liilo je kao da je neka fabrika ispustila dim, koji je izgledao jako uareno i koji je dobio kruni oblik. Meutim, taj dan je bila nedelja, a i u tom pravcu nema nikakvih fabrika koje bi to mogle da urade. Hteo bih da napomenem da ta pojava nije bila praena bilo kakvim zvunim efektima. Da li pojava sa slike ima veze sa onim to sam ja video (poto se lokacija dogaaja skoro poklapa) ili je na slici ipak sam refleksija sunevih zraka... ne bih znao da kaem. U svakom sluaju vrlo interesantno.

Pozdrav

Nikola

24.5.2004.
U pitanju je novootkrivena svetlost "Aurora Balkanis"! Pozdrav istomiljenicima koji zveraju u nebo! :-)
Oliver
24.5.2004
Ovaj totalno nije bio normalan. Ako ovde u treem oblaku od pozadi niko ne primeti vanzemaljca, onda sam luda ja, ali ako ga primetite, utite, ne govorite nikom, ja im uvam ledja. Ko pisne nekom ili neemu o ovome bie sprzen, najkasnije do etvrtka. A sada mi recite ta da napiem za pismeni iz srpskog, tema je "rastaje se moja generacija". Ko da najbolji predlog, dobie besplatno karte za Metallica-in koncert. Hvala!
Jovana
 

 

Piite nam
Upiite vau e-mail adresu Ime:    
Predmet:
Tekst pisma:  

vrh