am@astronomija.co.yu

 

 
Pisma
 

Sadržaj AM

 

 

 

 

Pisma   Pisma   Pisma   Pisma   Pisma   Pisma   Pisma
 
 

Još malo zabune

 

Kod izveštavanja sa generalne skupštine MAU uglavnom se govori o 8 planeta kao nekom konačnom broju. Po definiciji planete nije ničim određena ukupna udaljenost na kojoj se može naći neka planeta, pa samim tim može doći do proširenja porodice planeta Sunčevog sistema sa otkrivanjem novih tela koja zadovoljavaju ,,propozicije'' iz definicije. Znači svako telo čiji je približno sferan oblik posledica dovoljno velike mase da ga sopstvena sila gravitacije tako oblikuje, koje kruži oko Sunca po putanji koja ne ulazi unutar putanje neke postojeće planete, automarski će uvećati porodicu planeta našeg Sunca.

Šta će se desiti ako takva putanja seče putanju nekog tela koje se nalazi na većoj udaljenosti a prema masi takođe zadovoljava uslov za planetu. Mislim da tu presuđuje ekscentricitet putanje, pa telo koje ima putanju približniju kružnoj, zadržava naziv planeta a telo sa ekscentričnijom putanjom postaje ,,plutonska planeta''. Zbog ovakvih slučejeva, tj. da se otkriju planete većih masa (od Zemlje, recimo), a koje ne ispunjavaju drugi uslov koji se odnosi na putanju, ne bi bio dobar naziv ,,patuljaste planete'' već pre navedeni ,,plutonidi'' ili neki drugi.

Sve u svemu opasnost po osnovce i dalje postoji da se uveća broj planeta koje će morati da pamte. Doduše, kako se uvodi redukcija potrebnih znanja za mlade naraštaje, to možda ipak neće biti potrebno.

U Nišu 26.08.2006. godine.
Filipović Aca

 


 

Komentar?

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Predmet:
Vaš komentar:

 

AM SCG

 

vrh