HOME

am@astronomija.co.yu

SDNF

 

Razno
SF

 

 


 

Sadržaj AM

 

 sf vesti  
Vesti Srpskog društva za naučnu fantastiku
 
02.02.2005.


Evo 3 SF vesti (zapravo su sve tri samo indirektno u vezi sa SF) za 2. februar 2005.

(1) U “Politikinom zabavniku”

od petka 28. januara 2005. imate priču "Šišarka" koja nije nimalo SF, nego čista bajka (ali, moderna i dobra), a autor je Ivan Bevc, istaknuti član društva "Lazar Komarčić".

(2) Redakcija jednog izvrsnog časopisa,

o kome smo nedavno pisali, radi, izgleda, još uvek potpuno volonterski, za džabe. Dakle oni rade, oni prave jedan izvanredan magazin, zaista vrhunskog kvaliteta, a nisu plaćeni. Ni autori glavnih članaka, veoma ugledne ličnosti, nisu dobili ama-baš-nikakav honorar.

To je postupak koji zaslužuje prekor i osudu. Volonterski rad ODUZIMA HLEB nekim drugim qudima, koji bi mogli raditi takav isti posao i biti plaćeni, i živeti od toga. Konkretno, postoje dva druga naučno-popularna časopisa koji će se, suočeni sa oštrom konkurencijom ovog, prodavati možda nešto slabije, a mogli bi objavqivati radove nekih od tih istih saradnika. I plaćati im honorar, od koga može da preživi nečija porodica, nečije dete.

Ova redakcija ističe kao svoj argument, da u Srbiji nema šanse da časopis tog kvaliteta zasad bude komercijalan, ili da dobije ikakvu materijalnu podršku od Ministarstva kulture, pa da je, prema tome, boqe raditi i xabe, nego da časopis ne postoji; ali to je slabo opravdanje. Oduzimati hleb nekome, pa makar i iz razloga najiskrenijeg entuzijazma i najveće, najčistije dobre voqe na svetu (kao što je ovde slučaj), znači ipak uništavati celo jedno poqe, a ne (kao što na prvi pogled izgleda) pomagati ga.

Kad god radite za džabe, neki posao koji treba da bude plaćen, u vas gleda barem jedno uplakano malo dete, čijeg oca vi, svojim xabe-radom, upropašćavate.

Zbog ovoga ih prof. A. B. Nedeljković poziva da PRESTANU.

Taj (kao i svaki koji se prodaje na kiosku) časopis ili treba da plaća honorare sopstvenoj redakciji i svim svojim saradnicima, ili treba da se ugasi. To je, po uverenju A. B. Nedeljkovića, jedino moralno ispravno.

(3) Izgleda da je cunami-zemqotres

pomakao Sumatru za 20 centimetara. Pojedini delovi morskog dna pomakli su se i mnogo više, ali ostrvo Sumatra, kao celina, "u proseku" samo 20 cm.

Eto.

Pozdrav iz SDNF.
 

vrh

| Home | Sadržaj | Galaksija | Sunčev sistem | Teorija i praksa |
| Instrumenti | Istorija i tradicija  | Efemeride |