AM Home

am@astronomija.co.yu

 

Zanimljivosti
 
 

 

Sadržaj AM

zanimljivosti

Da li je Arhimed zaista mogao
da podigne Zemlju?

Drago I. Dragović
dragovic@net.yu

"Dajte mi oslonac i ja ću podići Zemlju!" Uzvik se pripisuje slavnom naučniku i najvećem grčkom matematičaru, Arhimedu iz Sirakuze[1] (287 p.n.e. – 212 p.n.e.). Plutarh piše: "Jednom je Arhimed napisao sirakuskom kralju Hieronu II, svom zemljaku i rođaku, da se određenom silom može pokrenuti bilo koji predmet. Zanesen snagom svojih dokaza, on je dodao, da bi mogao pokrenuti i samu Zemlju, kada bi mogao naći dobar oslonac."

Poznata je priča da bi sa dugom polugom i čvrstim osloncem Arhimed mogao da pomeri Zemlju. No, da li bi mogao?

Arhimed je dobro znao da ne postoji takav teret koji se ne može podići i najslabijom sillom, samo ako se iskoristi poluga: dovoljno je delovati tom malom silom na jedan krak veoma dugačke poluge i pustiti da onaj drugi, kratki krak, deluje na teret. Zato je bio siguran da bi on mogao snagom svoje ruke, a pritiskajući na jako dugačak krak neke poluge, podići čak i takav teret čija je masa jednaka masi naše Zemlje.

Međutim, da je znao kolika je masa naše planete, čak bi se i veliki mozak kakav je bio Arhimed, morao zamisliti. Zamislimo da da smo bogovi sa Olimpa i da smo mu dali sve što je tražio: i oslonac i polugu. Čak i tada bi mu za takvu radnju – podizanje Zemlje za makar 1 cm trebalo trideset hiljada biliona godina (3 x 1016 godina)! Mnogo čak i za nas, bogove.

Da bi podigao Zemlju jedan santimetar Arhimedu bi trebalo trideset hiljada biliona godina! Mnogo čak i za nas, bogove.

Stvar je u sledećem. Masa Zemlje se zna: 6.000.000.000.000.000.000.000.000 kg. Ako čovek može da podigne jednom rukom samo 60 kg, onda bi mu, da "podigne Zemlju" bilo potrebno da pritisne na duži krak poluge koji je duži od onog kraćeg kraka 100.000.000.000.000.000.000.000.000 puta.

Prost račun će nam pokazati da bi za podizanje kraćeg kraka za samo 1 cm, duži krak mora da opiše u vasioni ogroman luk od 1.000.000.000.000.000.000.000 km.

Kakav neshvatljiv put bi morala da pređe Arhimedova ruka da bi podigla Zemlju za samo 1 cm. Ako uzmemo da Arhimed može podići 60 kg na visinu od 1 m za 1 sekundu (to je jedna konjska snaga!), onda mu je za podizanje Zemlje na visinu od 1 cm potrebno 1.000.000.000.000.000.000.000.000 sekundi ili tačno 30.000. biliona godina. Za ceo život jadni Arhimed ne bi uspeo da Zemlju pomeri ni za dlaku. Kada bi čak i uspeo da brzinu svoje ruke poveća do brzine svetlosti, 300.000 km/sec, podiga bi Zemlju za 1 cm tek za 10.000.000 godina.


[1]  Slavi se kao najbolji matematičar starog doba i kao jedan od trojice najvećih svih vremena, zajedno sa Ser Issacom Newtonom (1643–1727) i Carlom Friedrichom Gaussom (1777–1855).

(decembar 2002.)

vrh


| Home | Sadržaj | Galaksija | Sunčev sistem | Teorija i praksa |
| Instrumenti | Istorija i tradicija  | Efemeride |