am@astronomija.co.yu

 

 

 Zanimljivosti
 

 

 

Sadržaj AM

 

 

zanimljivo
Neobične tranzicije
 
Jozef Šuštar
joza@ptt.yu

Sećamo se još uvek prošlogodišnjeg prolaza Merkura ispred Sunca. U ovoj godini nam sličnu predstavu priređuje Venera. Može li još nešto da nam priredi takvu predstavu? Da! Veštački zemljini sateliti! Naravno samo najveći kao na primer ISS (International Space Station).

Ovakvi događaji nisu tako retki, ali su teški za posmatranje, jer traju jako kratko i izuzetno mnogo zavise od položaja posmatrača. Greška od kilometra je već značajna. Možda najbolji primer za to je pokušaj da se snimi prelazak ISS-a preko Marsa. Tada i stotine metara odlučuju o uspehu.

Pri dobrim uslovima mogu se videti skoro neverovatni detalji na satelitu.

Više o svemu tome možete naći na sajtu John Locker-a:
http://www.satcom.freeserve.co.uk/  

Na sajtu je mnogo slika, animacija i tekstova o tome kako su načinjeni snimci. Uživajte!

 
Dva snimka Međunarodne svemirske stanica sa stranica pomenutog sajta.

 

(februar 2004.)

vrh