am@astronomija.co.yu

 

 

 Softver
 

 

 

Sadržaj AM

 

 

softver
Mars 3D Viewer
 
Mars iz programa. Dole desno vidi se Tharsis, ogromna vulkanska oblast, levo od njih je divovski vulkan Olympus Mons, a iznad njega na otprilike polovini puta do severnog pola vidi se krater Milanković.

Mars 3D Viewer je namenjen onima koji žele da dobro  upoznaju reljef Marsa i za tu namnu on pruža više interesantnih mogućnosti. Idemo redom.

Program renderuje precizne 3D objekte Marsa na osnovu podataka o visinskim razlikama reljefa koje je na zemlju poslao Nasin satelit Mars Global Surveyer i na osnovu fotografija koje su načinjene u vreme misije Viking. Možete pregledati planetu u celosti, ali postoje i neki posebno obrađeni objekti: Olympus Mons, Valles Marineris, North Pole i Tharsis Montes.

Da biste uživali u reljefu četvrte planete potrebno je dakle da preuzmete program Mars 3D Viewer (to možete učiniti i odavde: Download, 126Kb) i zatim odgovarajuće fajlove za planetu ili jedan od nabrojanih objekata. Kada pokrenete Mars 3D Viewer tu već možete da vršite neka podešavanja, ali ono što morate da uradite jeste da pritisnete dugme Open i učitate datoteku objekta koji ste preuzeli, recimo Mars.dat. Zatim ćete sa dugmetom Run pokrenuti renderovanje.
U našem primeru (Mars.dat) dobićete planetu obojenu lažnim bojama. Boje lepo prikazuju visinske razlike pojedinih reljfnih formi, a tasterima od 1 do 9 te boje možete i menjati. Možete ček da ubacujete i svoje boje unošenjem podataka u Mars3D.ini fajl. U tom fajlu postoji i kratko uputstvo za takvu vašu akciju.

Levim tasterom miša planetu rotirate po volji, a desnim pomerate svetlosni izvor pa tako podešavate ugao pod kojim svetlo pada na planetu čime utičete na smer i dužinu senki koje bacaju uzvišenja.

Mars u lažnim bojama Olympus Mons, realistično obojen

Kursorski tasteri strelica gore i strelica dole služe za zumiranje, a pomoću tastera 'S', 'D', '[' i ']' možete podešavati osvetljenje planete. Probajte.

Sa 'C', '<' i '>' iscrtavate gušće i ređe konture reljefa, a imate na raspolaganju i tastere 'H', 'F', 'M', F1-F12 čije funkcije vam ostavljamo da ih sami istražite. Od svih je možda još najzanimljiviji taster '0' (nula). Kad ga pritisnete neće se dogoditi ništa ako prethodno niste sa Mreže skinuli fajl sa teksturom, što za prikaz cele planete iznosi 4,3 MB. Taj fajl smestite u folder Output i potom pritisnete '0' i dobićete vrlo dobru realnu 3D sliku Marsa. Postoje i teksture za Olympus Mons, Valles Marineris i North Pole. Zbilja to sve sjajno izgleda.

Bilo bi jako zgodno da dok proučavate Marsov reljef imate mogućnost identifikacije kratera i drugih reljefnih formi, ali na žalost to ovaj program nije u stanju da vam pruži.

Postoje tu još neke mogućnosti i ako preuzmete ovaj program svakako pročitajte Readme.txt fajl.

Program je besplatan.
Više potražite na adresi http://www.polygonworlds.com/

Naziv Dataset Tekstura
Mars Globe 3.1Mb 4.3Mb
Olympus Mons 1.0Mb 1.2Mb
Valles Marineris 2.3Mb 3.2Mb
North Pole 1.2Mb 1.9Mb
Tharsis Montes 2.8Mb N/A

U gonjoj tabeli pritisnite linkove da biste preuzeli podatke i teksture. Program Mars3D Viewer možete preuzeti ovde: Download, 126Kb.

(jul 2003.)

vrh