am@astronomija.co.yu

 

 

 Softver
 

 

 

Sadržaj AM

 

 

softver
Interesantni programi za astronomiju

 
Jozef Šuštar
joza@ptt.yu

Evo par programa koji mogu biti izuzetno interesantni posmatračima, naročito kada se ima u vidu predstojeći dolazak kometa i trenutna mogućnost da se vide sve planete.

CMTWIN32

CMTWIN32 je Windows program koji proračunava efemeride za komete uključujući RA, DEC, Alt, AZ, predviđeni sjaj i sl. Efemeride se računaju za određeno mesto posmatrača, a osim za željeno vreme, mogu se računati i za vreme kada počinju sumraci. Program takođe može da prikaže i grafik sa pozicijama odnosno putanjom komete. Lako se dopunjava podacima o novim kometama. Program je besplatan.

CMTWIN32

Za rad programa neophodan je MSVBVM60.DLL, (VisualBasic run time library, koji se može naći uz mnoge druge programe, tko da je najverovatnije već na vašem računaru, a može se skinuti i sa Interneta.

Može se naći na adresi:

http://www.inourfamily.com/sites/cmtwin/
(757 kb)

Biće vam potreban i još jedan mali program (47 kb) koji će podatke o orbitama prilagoditi potrebama programa CMTWIN32 koga možete pronaći na gornjoj adresi, ili direktno na http://www.inourfamily.com/sites/cmtwin/CMT_EPHM.EXE, a tamo se nalazi link ka mestima gde se objavljuju podaci o orbitama novih kometa.
http://cfa-www.harvard.edu/cfa/ps/Ephemerides/Comets/

Planet's Visibility v.2.0

Planet’s Visibility

Planet’s Visibility računa i prikazuje, grafički i u obliku tabele, vidljivost Sunca, Meseca i planeta, kao i datume vidljivih fenomena, kao prvu i zadnju vidljivost za neki period i geografsku poziciju.

Osim ovoga program crta dijagrame za sunčeva i mesečeva pomračenja, kao i rotaciju, inklinaciju, iluminaciju i vidljivu veličinu objekta. Program može da da i podatke o Jupiterovim satelitima.

Program je besplatan. Adresa je:

http://www.alcyone.de/  - 5,6 mb

OrbitViewer Version 1.3

OrbitViewer je JAVA applet koji prikazuje orbite planeta, kometa i asteroida u 3 dimenzije. Pri tom prikaz možete da rotirate i zumirate, i na taj način da posmatrate položaje i putanje planeta iz raznih pozicija.

Odgovarajućim komandama može se kretati kroz vreme, ili poput filma posmatrati kretanje objekata. Komande za rad su jednostavne. Možda samo treba napomenuti da je svetlijim linijama označen deo orbita koje su ‘iznad’ ekliptike.

Aplet je besplatan, i podleže GNU licenci, priložen je izvorni kod, a može se naći na
http://www.astroarts.com/products/orbitviewer/index.html

(april 2004.)

vrh