am@astronomija.co.yu

 

 

 Sunce
 

 

 

Sadržaj AM

 

 

pege
486 i 488
 
Jozef Šuštar
joza@ptt.yu

Koristeći tehniku takozvane heliosezmičke holografije, astronomi mogu da učine nešto začuđujuće: da pogledaju kroz Sunce i nađu pege i na strani Sunca koja se ne vidi sa Zemlje. Heliografske mape napravljene 11. i 12. novembra pokazale su postojanje gigantskih pega 486 i 488 i istog aktivnog regiona koji su pre nekoliko nedelja prouzrokovale intezivan sunčev vetar.

Pege su ostale aktivne. Eksplozije iz njihove okoline izbacile su, pre nekoliko dana, oblake gasova i van sunčevog limba. Rotacija Sunca od 27 dana će uskoro doneti ove pege na stranu okrenutu Zemlji. Više solarnog vetra je moguće nakon njihovog ponovnog pojavljivanja 19. novembra.

U međuvremenu se ponovo pojavila gigantska pega iz prošlog meseca. Aktivni region 484 je prešao istočni rub Sunca. Pega izgleda manja nego u oktobru, ali je ostala aktivna izbacujući koronalnu masu u svemir 13. novembra

-----------------------

Bio sam slobodan da vest prevedem.

Kao link možete dati vezu na http://spaceweather.com  

U vezi pega posetite i ove stranice:
PEGE 4.2. MAGNETNO POLJE SUNCA I NASTANAK PEGA
Pega 484 - odličan snimak pege
Dva snimka Sunčanih pega (oktobar 2003.)
Eksplozija za istoriju - najsnažnija eksplozija u poslednjih nekoliko decenija.

(novembar 2003.)

vrh