Drakonicki mesec
Inklinacija
R

avan u kojoj se nalazi Meseceva staza sece ravan ekliptike pod uglomCvorovi od 5,9. Mesta na kojima staza prolazi kroz ravan ekliptike zovu se Mesecevi cvorovi. Uzlazni cvor (W) je tacka u kojoj Mesec prelazi na severnu stranu ekliptike, a silazni (obrnuto W) tacka prelaska na juznu stranu. Prava koja povezuje cvorove zove se linija cvorova. U toj liniji se seku ravan ekliptike i ravan Meseceve staze.

Regresija cvorovaPazite sad: ravan Meseceve staze takodje ima svoje kretanje u prostoru, ali tako da linija cvorova ostaje u ravni ekliptike. Prema tome, u ravni ekliptike se rotira linija cvorova, a pri tom ravan staze zadrzava svoj nagib prema ravni ekliptike (5 9).

Na ovaj nacin cvorovi za godinu dana predju u ravni ekliptike put od 19,355 (ili 3'10,77'' na dan). Da bi cvor napravio pun krug oko Zemlje treba mu 18,6 godina. Ovaj period se zove period regresije cvorova, posto se ravan staze i cvorovi krecu suprotno od smera kretanja Meseca oko Zemlje tj. od istoka ka zapadu. Period regresije cvorova uzrokuje veci odnosno manji uticaj Meseca na nutaciju i precesiju Zemlje sto cemo vec objasniti kasnije. Isto tako on utice i na broj pomracenja jer se cvorovi krecu i suprotno od gibanja Sunca oko Zemlje.

Ima jos jedna interesantna pojava uzrokovana regresijom cvorova. Zbog njihovog kretanja period prolaska Meseca kroz dati cvor, recimo silazni, nije jednaka sidericnom mesecu vec je kraci i iznosi 27,21 dan. Taj period se zove nodicki mesec (nod lat. = cvor), a vazan je jer se pomracenja mogu dogoditi samo kada se Mesec nadje u blizini cvorova. Postoji i drugi naziv za ovaj period od 27,21 dana. To je drakonicki mesec, a naziv potice otuda sto do pomracenje Sunca dolazi, kao sto znamo, kada zmaj, koji zivi u cvoru, proguta Sunce [verovanja].

Up