Astronomski magazin - HOME

am@astronomija.co.rs
 
 
Vreme
 

Sadržaj AM

 
NSPoint
vreme
KRAJ LETNJEG VREMENA (2008)
 

Vaši komentari

Ove godine letnje vreme se završava u nedelju, 26. oktobra u 3 sata. Dakle, tačno u tri sata biće tačno dva sata (jer se kazaljke na satu pomeraju jedan sat unazad.

Letnje vreme počinje u proleće, a završava se u jesen. Ipak, zove se letnje. Ono zapravo nema veze sa prirodom, odnosno sa kreteanjem Zemlje oko Sunca i oko svoje ose, što je inače osnov za pravljenje kalendara i računanje vremena. Letnje vrem je stvar odluke države, koja na taj način želi da za jedan sat (obično toliko) produži poslepodne. Kazaljke se, obično s proleća, pomere jedan sat unazad, pa veče stigne jedan sat kasnije. Time se uštedi energija jer za dnevne aktivnosti imamo duži period dnevne svetlosti (ustajemo ranije – a leti rano sviće – pa do noći ima više vremena).

E sad, postoje razne varijante letnjeg vremena, pa tako neke države pomeraju kazaljke za više ili manje od jednog sata, a ima i retkih koje nisu uvele letnje vreme nego se drže prirodnog sata. U Evropi su sve zemlje uvele letnje vreme. U srednjoevropskoj zoni, kojoj pripada veći deo našeg kontinenta, pa i naša zemlja, letnje vreme počinje u 02:00 časa zadnje nedelje u martu, a završava se u 03:00 časa zadnje nedelje u oktobru kada se časovnici pomeraju jedan sat unazad (na dva sata).

Istorija letnjeg vremena je duga skoro čitav jedan vek. Prvi put su ga primenile neke severno-evropske zemlje još 1916. godine, ali taj način računanja vremena masovnije se prihvata tek sedamdesetih godina prošlog veka. Kod nas je uvedeno 27. marta 1983.  Za prelazak na letnje, odnosno zimlsko vreme bira se noć između subote i nedelje.

Evo još članaka o letnjem i drugom vremenu:

Vreme - kako se meri vreme, solarno vreme, sredenje sunčevo, lokalno, znsko, službeno, svetsko itd vreme.

Preračunavanje vremena - kada počinje letnje vreme i do kada traje.

Koliko je sati - koliko je sati u drugoj vremenskoj zoni?

Vremenske zone - spisak vremenskih zona.

Aleksandar Zorkić

(24.10.2008.)


Komentar?

Vaše ime:
Vaša e-mail adresa:
Predmet:
Vaš komentar:        

vrh

 

 

AM Index
 
priključite se
 

P R O D A V N I C A
teleskopa i mikrsoskopa