Astronomski magazin - HOME

am@astronomija.co.rs

 

 

Mehanika: položaji planeta i drugi nebeski događaji
Vremena
UT:SEV:LV
 
 

Sadržaj AM

 

 

Maksimalne elongacije 2009.
 
Elongacija: prividna uglovna razdaljina datog tela od Sunca, odnosno uglovna razdaljina satelita od planete.
 
Merkur
 Datum    Vreme    Elongacija      

04 jan  13:58   19° 20' 36"

13 feb  20:42   26° 05' 52"

26 apr  07:47   20° 25' 12"

13 jun  11:52   23° 27' 17"

24 avg  16:14   27° 21' 57"

06 okt  01:30   17° 56' 43"

18 dec  17:38   20° 17' 43"

 
Venera
 Datum      Vreme      Elongacija   
14 jan  21:23 47°  07' 21"
05 jun  20:50 45°  51' 07"
 
Jupiter
 Datum       Vreme    Elongacija   
14 avg  17:50 178° 55' 11"
 
Saturn
 Datum      Vreme      Elongacija 
08 mar  19:50 177° 43' 54"
 
Uran
Datum      Vreme        Elongacija   
17 sep   09:41 179° 12' 03"
 
Neptun
 Datum       Vreme      Elongacija  
17 avg   20:54 179° 34' 57"

vrh

[ Home | Sadržaj | Galaksija | Sunčev sistem | Teorija i praksa ]
[ Instrumenti | Istorija i tradicija  | Efemeride | Kontakt ]