am@astronomija.co.yu
 

 

Mehanika: položaji planeta i drugi nebeski događaji
Vremena
UT:SEV:LV
 
 

Sadržaj AM

 

 

Konjunkcije i opozicije 2009.
 
Konjunkcija je položaj u kome su dva tela na nebeskoj sferi prividno najbliža jedno drugom. U našim tabelama dati su podaci o konjunkciji odnosne planete i Sunca.

 

Donja konjunkcija unutrašnje planete je njen položaj između Zemlje i Sunca

 

Gornja konjunkcija unutrašnje planete je slučaj kad se Sunce nalazi između Zemlje i te unutrašnje planete.
Opozicija je položaj spoljne planete u kome se ona zajedno sa Zemljom i Suncem nalazi u jednoj pravoj i to suprotno od Sunca. Tada je planeta najbliža Zemlji.

 

         

Merkur
Datum    Čas    Separacija   Rast*.     Dec   Konjunkcija

20  jan  08:44   3° 15' 26"  0.9840     -20° 03' donja

30  mar  15:58   1° 16' 15"  0.9989     +03° 59' gornja

18  maj  13:32   1° 00' 04"  1.0116     +19° 39' donja

13  jul  21:32   1° 29' 21"  1.0165     +21° 42' gornja

19  sep  17:54   3° 27' 54"  1.0044     +01° 13' donja

05  nov  05:20   0° 13' 45"  0.9915     -15° 43' gornja

 
Venera
Datum    Čas   Separacija   Rast*.     Dec   Konjunkcija
25  mar  13:37   9° 04' 16"  0.9974     +02° 00' donja
 
Mars
Datum    Čas   Separacija   Rast*.     Dec   Konjunkcija
----------------------------------------------------
 
Jupiter
Datum    Čas   Separacija   Rast*.     Dec   Konjunkcija
24 jan  09:04  0° 27' 15"  0.9844   -19° 08'
 
Saturn
Datum    Čas   Separacija   Rast*.     Dec   Konjunkcija
18 sep 18:24   2° 08' 55"  1.0047    +01° 36'
 
Uran
Datum    Čas   Separacija   Rast*.     Dec   Konjunkcija
13 mar  09:26  0° 47' 31"  0.9940    -02° 48'
 
Neptun
Datum    Čas   Separacija   Rast*.     Dec   Konjunkcija
12 feb  15:46  0° 22' 46"  0.9872    -13° 29'
 


Opozicije

Mars
Datum    Čas   Razd.*    Dec
--------------------------
 
Jupiter
Datum    Čas   Razd.*    Dec
15 avg  02:02 1.0128  +14° 02'
 
Saturn
Datum    Čas   Razd.*    Dec
09 mar 17:23 0.9930 -04° 14'
 
Uran
Datum    Čas   Razd.*    Dec
17 sep  17:50 1.0050 +01° 59'
 
Neptun
Datum    Čas   Razd.*    Dec
18 avg  00:30 1.0123 +13° 06'
 

* Rastojanje u astronomskim jedinicama (aj = 150 miliona km)

vrh

[ Home | Sadržaj | Galaksija | Sunčev sistem | Teorija i praksa ]
[ Instrumenti | Istorija i tradicija  | Efemeride | Kontakt ]