Mala astronomija - HOME
ma@astronomija.co.yu
 

 

 


mala astronomija

Piši nam na adresu:
ma@astronomija.co.yu
 

Sadržaj MA

 

Sadržaj AM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U svemirskim putovanjima jako je važna....

BRZINA

U celom svemiru najbrža je svetlost. Zapravo tačnije je ako kažemo da su najbrži elekrtomagentni talasi. Svetlo je samo mali deo elektromagnetnih talasa i to onaj koji vidimo. Postoje elektromagnetni talasi koje ne vidimo, recimo radio talasi.

Tek mali deo elektromagnetnih talasa vidimo. To su svetlosni zraci

Svetlo za jednu sekundu pređe 300 000 kilometara, ili ako baš hoćeš tačno, 299 792 458 metara za jednu sekundu.

PITALICA:
Svetlosni zrak za jednu sekundu pređe 300 000 kilometara.
Koliko kilometar pređe za jedan sat?
         Odgovor > 
 
Zvuk je isto brz, ali ipak mnogo sporiji od svetlosti. Za jednu sekundu zvuk pređe oko 340 metara. Kada udari grom prvo vidimo jaku svetlost, munju, pa tek onda do nas dopre zvuk. To je zato što je zvuk sporiji od svetlosti.

Prvo vidimo munju pa tek zatim čujemo grmljavinu
 
Neke brzine
Sunce (sa svim telima koje kruže oko njega) se okreće oko centra galaksije brzinom od 2150 kilometara u sekundi.
Zemlja oko Sunca se kreće prosečnom brzinom od 29,79 km u sekundi
Mesec oko Zemlje ide prosečnom brzinom od 1,023 km u sekundu
Raketa koja napušta Zemlju leti brzinom od oko 11 kilometara u sekundi

mali astronomski
naš-engleski rečnik

Jelena Petrović
pekicayu@yahoo.com

svemirska putovanja space travel
brzina speed
najbrža the fastest
elektromagnetni talasi electromagnetic waves
vdeti see
zvuk sound
sporiji slower
munja lightning
grmljavina thunder
 

hoću da saznam više
Više o raketama ovde
Više o nekim svemirskim letelicama ovde

Piši nam na adresu: ma@astronomija.co.yu
 
 ODGOVOR
Za jedan sat svetlo pređe 1 080 000 000 kilometara

(april 2003.)

Sadržaj Male astronomije

vrh strane