Praksitel:
Hermes sa
Dionisom

Otkud ime Merkuru
Planeta Merkur je dobila ime po starom rimskom bogu trgovine.
Kasnije je taj bog poistoveen je sa Hermesom kada je kult ovog uveden u Rim putem trgovine sa junoitalskim i sicilijanskim gradovima.

Heremes je glasnk bogova, pre svega Zevsov. Pomagao je i bogove i ljude i to bez obzira da li oni pomoc zasluuju.