Mala astronomija - HOME
ma@astronomija.co.yu
 

 

 


mala astronomija

Piši nam na adresu:
ma@astronomija.co.yu
 

Sadržaj MA

 

Sadržaj AM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pravimo naš mali...

REČNIK

Masa [mass]- mera otpora koji telo pruža promeni kretanja (telo velike mase teško je pokrenuti, skrenuti ili zaustaviti) ili mera za količinu materije koju neko telo poseduje.

Gravitacija [gravity]- privlačna sila između dva objekta u svemiru. Jačina gravitacije zavisi od mase objekata (telo veće mase ima veću gravitaciju) i od međusobnog rastojanja objekata (bliži se više privlače)

Gustina objekta [object density]- masa podeljena sa zapreminom. Gustina se meri u kilogramima po kubnom metru (ili gramima po kubnom santimetru).

Orbita (putanja) [orbit] - putanja, naješće eliptičnog oblika, kojom se nebesko telo obrće oko drugog tela.  Na našem crtežu crvenim je obojena kružna, a plavim eliptična orbita. Žuta tačka na ovom crteži predstavlja Sunce. Kada je neka planeta najdalje od Sunca onda se nalazi u tački koja se zove afel. Perihel je najudaljenija tačka od Sunca

Parsek [parsec, skraćeno: pc] - mera za dužinu. To ti je nešto jaaako daleko. Ovako se to definiše: parsek je rastojanje sa kojeg se velika poluosa Zemljine putanje vidi pod uglom od jedne lučne sekunde. Iznosi 3,26 svetlosnih godina, ili 206 265 astronomskih jedinica (AU).

(april 2003.)

Sadržaj Male astronomije

vrh strane