Astronomski magazin - HOME

am@astronomija.co.rs
 
 
Teorije
 

Sadržaj AM
 

 
NSPoint

 

       Veći deo površine planete Zemlje je prekriven morima i okeanima (70 %). Tako ona zapravo predstavlja svojevrstan sud sa vodom, loptastog oblika. Kada se zna da na Zemlju neprestano deluje promenjiva sila tokom njene revolucije oko Sunca, (peti zaključak)  jasno je da se neprestano kreće pod promenjivim ubrzanjem. Imajući u vidu empirijske zaključke o opisanom ponašanju vode u čaši ima se da se Zemljina vodena kugla mora značajno deformisati u pravcu putanje njene revolucije i ta deformacija odgovara stanju oseke. Na račun ove deformacije, dogadja se da se voda podiže ka zamišljenoj Zemljinoj simetrali normalnoj na putanju što odgovara stanju plime, kako to pokazuje slika Sl. 4. Simetrala  vrlo približno odredjuje podne na strani Zemlje okrenutoj Suncu, odnosno ponoć na suprotnoj, zaklonjenoj strani.

Ubrzano kretanje Zemlje oko Sunca ostvaruje samo preduslov za nastanak plime i oseke, odnosno prouzrokuje opisanu deformaciju njenog vodenog omotača. Tek Zemljina rotacija oko vlastite ose obezbedjuje periodičnu promenu plima – oseka. Slikama, Sl. 5. je prikazana periodika promena plime i oseke na svakih šest časova. Tačka  A  na Zemlji u ponoć ima plimu A+. Posle šest časova ili 90º rotacije Zemlje, tačka A  dolazi u poziciju da je na pravcu putanje revolucije, te je u njoj  oseka  A-. Posle rotacije zemlje još za 90º ili za ukupno 180º, u tački A je podne i ona ima plimu A+. Posle narednih šest časova ili ukupnih 270º rotacije Zemlje, tačka A će ponovo imati oseku A-. Posle još šest časova ili punih 360º rotacije Zemlje u tački A će biti ponoć i plima A+.

 

VI    ANALIZA DEFORMACIJE VODENE MASE USLED UBRZANJA 

        Već je opisano ponašanje odredjene mase vode u nekom sudu kada na sud deluje neka sila, odnosno kada dolazi do njegovog ubrzavanja. Tumačenje ove pojave na Zemljinoj lopti se može dati na sledeći način;

       Slikom Sl.  6. je predstavljena Zemlja sa svojim vodenim omotačem. Kako na čitavu planetu stalno deluje promenjiva sila to planeta neprestano dobija ubrzanje, u pravcu i smeru kretanja. Sila  F  koja ubrzava planetu deluje i na njenu vodenu masu, i to se odražava kao pritisak P na tečnost, koji je najveći na mestu gde sila F normalno deluje na deo vodene površine ΔS, a to je u okolini mesta linije koja predstavlja putanju revolucije planete.

P = FS

Od tog mesta, ka mestima podneva i ponoći, usled zaobljenja Zemlje, sila F deluje na površinu vode pod sve većim uglom  α, tako da pritisak na vodeni omotač opada.

P = F cos α/ΔS

 Tako se ima najveća deformacija pod najvećim pritiskom i to u zoni oko pravca putanje revolucije Zemlje, gde stanje nivoa odgovara stanju oseke, a najmanja deformacija vode okeana je u pozicijama najmanjeg pritiska, u ponoć i u podne gde stanje nivoa odgovara stanju plime. Iz razloga inercije vodene mase, na surotnoj se strani Zemljine kugle dogadja indentična pojava , to jest , do najizraženije deformacije (oseke) dolazi u zoni oko zamišljene linije putanje Zemljine revolucije, pod dejstvom  reaktivne sile  Fr.

       Kako Zemlja rotira, jasno je da će se svakih šest sati menjati mesto najvećih razlika u deformaciji njenog vodenog omotača, pa će to biti period promene plime i oseke.

       U prilog opisanom načinu rasudjivanja ide i činjenica, da su najviši nivoi voda plime u Januaru, kada je Zemlja u perihelu - najbliža Suncu, kada se najbrže kreće na svojoj putanji oko Sunca i kada na nju deluje najveća sila dajući joj najveće ubrzanje. U Junu, kada je Zemlja u afelu putanje, kada se najsporije kreće i na nju deluje najmanja sila dajući joj najmanje ubrzanje, najniži su nivoi voda plime.

       Svakako, da pored opisanog ovim radom razloga za pojavu plime i oseke postoje i gravitacioni uticaji Sunca i Meseca, ali su uglavnom sekundarni i remetilački , tako da se mogu javiti povremena odstupanja u nivoima visokih voda plime.

       Najveće visoke vode plime su merene u rukavcu Faudi (Minas Basin)  19,6 metara.

       Ovakve, visoke plime su izražene na okeanima, ogromnim i neprekidnim vodenim površinama, kakav je i navedeni primer na Atlantiku, jer ako se uračuna još i nagib Zemlje prema ekliptici (23,5º), postaje jasno da se ovaj visoki nivo plime dešava upravo iz razloga opisanih ovim radom.

       Na primeru Sredozemnog mora gde je razlika plime i oseke na obali Alžira jedva  0,6 metra, postaje jasno da je usled ograničene (male)  površine i deformacija vodene mase manje izražena, jer je razlika pritisaka nastalih na bliskim površinama manja.

       Kada bi pojava plime i oseke bila posledica gravitacionog delovanja Sunca i pogotovu Meseca, s obzirom na brzu rotaciju Zemlje oko svoje ose, planeta Zemlja bi bila pod neprestanim delovanjem katastrofalnih Cunamija.

 

VII   ZAKLJUČAK

       Iz Keplerovih zakona sledi da : planete krećući se eliptičnim putanjama, zadržavaju stalni moment impulsa. Odakle sledi da se radijus vektor planete koja obilazi oko zvezde neprestano menja a da bi moment impulsa imao konstantnu vrednost, s obzirom na konstantnu masu planete, neprestano joj se menja i brzina kruženja oko zvezde. Neprestana transformacija momenta impulsa planete na račun rada gravitacione sile zvezde generiše energiju koja se troši na minimalno pokretanje (vuču) zvezde. Neprestana promena brzine obilaženja (revolucije) planete oko zvezde ukazuje na promenu ubrzanja planete, to jest na dejstvo sile u pravcu i smeru putanje revolucije planete (Zemlje).

       Pojava plime i oseke na Zemlji je dokaz neprestanog delovanja sile na Zemlju tokom revolucije oko Sunca a različiti maksimalni nivoi plime u toku godine dokazuju da je sila promenjiva. Plima i oseka su posledice dejstva  razlike  pritisaka  P  koje na vodeni Zemljin omotač vrši sila  F  koja ubrzava planetu tokom revolucije oko Sunca. Smena plime i oseke je posledica Zemljine rotacije oko vlastite ose.

       Nameće se zaključak da i Zemljina atmosfera mora trpeti efekte plime i oseke prema ovim radom opisanom modelu.

       Uticaj Sunca i Meseca  na pojavu plime i oseke se ne sme zanemariti, pa ga svakako treba prepoznati kao dodatni faktor, jer svojim snažnim gravitacionim uticajem, pogotovu Mesec čini elipsoidnu putanju revolucije Zemlje blago talasastom, što je razlog dodatnih promena brzine – ubrzanja.

       Eliptična putanja revolucije planete korištene za analizu kretanja i izvodjenje zaključaka je proizvoljno izabrana da bi računanje bilo manje komplikovano, i da bi se na drastičnom primeru  jednostavnije prikazala suština .

       Ovim radom analizirana pojava deformacije vodenog omotača planete Zemlje, usled pritiska nastalog delovanjem sile F koja neprestano menja intenzitet, na strani delovanja sile  i  deformacija vodenog omotača na suprotnoj strani iz razloga inercije vode zahvaljujući njenom tečnom agregatnom stanju obezbedjuju stanje oseke koje je permanentno na pravcu putanje revolucije planete. Tako je prečnik Zemlje za par desetina metara manji u smeru kretanja od prečnika kojeg bi imala da nema opisanog efekta. Uopšte uzeto, analiza ove pojave može pojasniti mehanizam skraćenja dimenzija u pravcu kretanja pri relativističkim brzinama, koji je u svojim teorijskim radovima izneo Albert Ajnštajn. Potrebno je misaonim eksperimentom dozvoliti da se planeta Zemlja  višestruko brže okreće, ili da ima putanju većeg ekscentriciteta, pa bi se nivoi plima i oseka drastično povećali a prečnik Zemlje u pravcu putanje revolucije bi se još osetnije smanjio što zbog povećanog pritiska usled delovanja sile većeg intenziteta, što zbog izraženijih inercionih efekata vodene mase. Za  pojavu ovog efekta kod čvrstog agregatnog stanja su potrebne ekstremno visoke (subsvetlosne) brzine koje moraju ostvariti sile enermno velikog intenziteta. Jedino bi objekti koji nemaju masu bili poštedjeni efekta skraćenja dimenzija u pravcu kretanja, a to su fotoni.

       Inače, zbog „veoma sporog“ kretanja  Zemlje (prosečno oko 30 km/s) sam relativistički efekat izražen na njoj je zanemarljiv.

 

L I T E R A T U R A 

  1. Milanković M. Osnovi nebeske mehanike, Naučna knjiga , Beograd  1988.
  2. Vučić V.  Ivanović D. Fizika I , Naučna knjiga, Beograd,  1972.
  3. Plima i oseka, Razni autori, internet „Google“ , 2007.

 

(09.10.2007.)


Komentari

09.10.2007.

moze li malo jednostavnije

maks

***

24.10.2007.

VAU!

Sjajan clanak.
Moram da priznam da mi plima i oseka nikada nisu bile jasnije.
Nije tako komplikovano kako mi se od prve ucinilo.
Grafikon na slici 3 me je posebno odusevio.
A saznao sam i neke stvari (moment impulsa) na koje nisam mislio.

Sjajan clanak. Bolje reci mali naucni rad. Ovo malo podseca na diplomski rad nekog
studenta. Steta bi bilo da stoji samo na ovom sajtu, bilo bi dobro da udje i u udzbenike fizike, recimo za kraj srednje skole.

Veliki pozdrav autoru, i veliko mu hvala na utrosenom vremenu.

Ljubomir

***

09.01.2009.

Poštovani Gosp. Đukić
Prvo, uopšte nijeste odgovorili šta je razlog za putovanje planeta po elipsi.
Drugo, plima i osjeka ne prate sunčev dan nego \"mjesečev dan\", što znači da period između dvije plime ili dvije osjeke nije 12 sati.
Treće, uopšte ne navodite izuzetno važnu činjenicu da veličina plime i osjeke nijesu iste sa obje strane planete. itd. Predlažem da se bavite nečim prizemnijim.

Zoran


Komentar?

Vaše ime:
Vaša e-mail adresa:
Predmet:
Vaš komentar:

vrh

 

 

AM Index
 
priključite se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Kliknite na sliku  
Plima_oseka.gif (70548 bytes)
Slike od 1 do 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kliknite na sliku  
Plima_oseka.gif (70548 bytes)
Slike od 1 do 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kliknite na sliku  
Plima_oseka.gif (70548 bytes)
Slike od 1 do 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kliknite na sliku  
Plima_oseka.gif (70548 bytes)
Slike od 1 do 6