Mali recnik teleskopske terminologije

Sastavio:   

Dragan Miladinović
dragmila@Eunet.yu

A B C D E F G H J K L M N O P R S T U V Z

A

aberacija - prelamanje svetlosti. Kod refraktora (objektiv je socivo) postoji hromatska aberacija koja nastaje kada se svetlost razlicite talasne duzine fokusira na razlicitoj razdaljini od sociva (svaka boja ima drugaciju ziznu daljinu), a sto se manifestuje u vidu slike cije se ivice "razlivaju" u dugin spektar.  Sferna aberacija nastaje usled nejednakog prelamanja svetlosnih zraka na razlicitoj udaljenosti od opticke ose (crtez).

ahromat - specijalna vrsta sociva napravljena od dve vrste stakla "kron" i "flint" koja se lepe i cine socivo, pri cemu se hromatska aberacija kroz jednu vrstu stakla ponistava aberacijom druge vrste stakla tako da slika nema "dugin oreol"

alignment / podesavanje teleskopa / - teleskop je dobro podesen kada njegova opticka osa pada u centar tubusa, i kada se reflektuje od centra sekundarnog ogledala.

aluminiziranje - prevlacenje refleksivnim slojem objektiva teleskopa reflektora (objektiv je ogledalo). aluninijumski sloj je prakticno vecit (30 godina), dok se ranije ogledalo posrebravalo, a taj sloj se svakih 6 meseci mora ponovo obnavljati.

angular resolution (cesto samo: resolution) - sposobnost teleskopa da vizuelno razdvoji dva bliska objekta. Zavisi od velicine objektiva.

apertura - precnik glavnog sakupljajuceg elementa u taleskopu. Kod optickih tleskopa to je precnik ogledala, odnosno sociva, a kod radio teleskopa to su dimenzije antene.

aperture fever - neizleciva "bolest" samograditelja teleskopa, koje se manifestuje u zelji za posedovanjem sve veceg i veceg teleskopa. Lek nepoznat.

ATM (akronim od Amateur Telescope Making) - samogradnja teleskopa

azimutna montaza - (ili pravilnije alt-azimutna) postolje ili drzac cevi teleskopa, koje je konstruisano na takav nacin da dozvoljava pomeranje cevi teleskopa u dve ravni: horizontalnoj levo-desno i vertikalnoj ravni gore-dole. Losa osobina je da je tesko pratiti posmatrani objekat (a sto je bitno za astrofotografiju i duge eksponaze i sl.) jer pracenje, tj. korekciju polozaja cevi telskopa treba istovremeni raditi u dve ravni. Klasican primer za ovu montazu je Dobson montaza (v. crtez). Njene prednosti su relativno laka izrada i jednostavna konstrukcija i rukovanje. U novije vreme, uz pomoc kompjutera i Dobsonski montiran teleskop moze se koristiti za pracenje posmatranog objekta, za cega je potrebno instalirati dva motora, jedan za pomeranje u vertikalnoj a drugi u horizontalnoj ravni, pa se njihova kretanja uz pomoc lap topa slazu tako da je posmatrani objekat stalno pracen.

B

baffle / blenda / - Prstenovi  koji se umecu u tubus teleskopa da bi sprecili prodiranje nezeljene svetlosti (koja se reflektuje -odbija od zidova teleskopa i time smanjuje kontrast slike u okularu). Prave se tako da kroz sredinu prstena prolazi samo direktna svetlost sa posmatranog objekta.

C

collimation / kolimacija / - Za teleskop  se kaze da je "kolimiran", kada svi opticki elementi dele istu opticku osu. Kod Njutn teleskopa opticku osu imaju paroboloidalno primarno ogledalo i okular (v. kolimacija).

D

E

ekvatorijalna montaza - takva montaza pri kojoj se osa rotacije cevi teleskopa (dakle i vidnog polja teleskopa) poklapa sa svetskom osom, (dakle osa rotacije je uperena u Polaru), koja za pracenje posmatranog objekta zahteva pomeranje cevi teleskopa samo u jednoj ravni. Na crtezima se nalazi tri tipa ekvatorijalne montaze.

F

fast scope / brzi teleskop / - teleskop kod koga je odnos zizne daljine objektiva i njegovog precnika manji od  4,5

field of view (FOV) / vidno polje / - vidno polje teleskopa je deo neba koji se vidi kroz okular (ili na slici); izrazava se  u uglovima ili radijanima.

focal length / fokalna, zizna daljina / - udaljenost zize od povrsine ogledala (sociva).

G
 

H
 

J
 

K

kolimacija - pravilno podesavanje polozaja optickih elemenata u teleskopu (objektiva, sekundarnog ogledala i okulara) tako da se njihove opticke ose poklapaju, sto je od presudnog znacaja za kvalitet slike u okularu (ili na filmu)

koma - vrsta opticke greske koja se manifestuje u tome sto se slika objekta u vidnom polju okulara, po rubovima, lepezasto razliva.

koma korektor - opticki deo teleskopa koji ispravlja komu a postavlja se ispred objektiva.

L

limiting magnitude / granicna magnituda / -  donja granica sjajnosti nebeskog objekta da pri kojoj se objekat moze videti u odredjenom optickom sistemu. Vizuelna granicna magnituda se razlikuje od fotografske. Direktno zavisi od  velicine objektiva i upotrebljenog uvelicanja. 

M

meniskus - deo teleskopa, vrsta sociva koja kod odredjenih tipova teleskopa prelama svetlost tako da skracuje ziznu daljinu objektiva, a time i duzinu cevi teleskopa, a da takvo prelamanje ne izazove deformitete slike, koje bi obicno socivo izazvalo.

N
 

O

objektiv - opticki deo teleskopa koji prikuplja svetlost nebeskog objekta.

obstruction / smetnja / - kod Njutn teleskopa (reflektor) obstrukciju cini sekundarno ogledalo koje zaklanja centralni deo objektiva. Sto je fokalna duzina objektiva manja, sekundar mora biti veci pa je time i obstrukcija veca. Ova pojava smanjuje kvalitet slike u okularu.

okular - opticki deo teleskopa koji prikupljenu svetlost putem objektiva uvecava i dovodi u oko posmatraca.

P

parafocal - odredjeni zbir okulara je parfokalan kada nije potrebno podesavati polozaj fokusera kada se menjaju okulari.

primarno ogledalo - ili objektiv kod Njutn teleskopa, sferno ili paraboloidno ogledalo koje ima ulogu da prikupi svu svetlost koja dolazi od posmatranog objekta, i da je sazima u zizu, a ta se svetlost, preko sekundarnog ogledala salje van cevi telskopa, u okular.

prime focus / primarni fokus / - ziza primarnog ogledala.

R

reflektor - vrsta teleskopa koji kao objektiv koristi ogledalo, od kojeg se ulazni svetlosni zrak odbija (reflektuje). Drugi tip teleskopa je reflektor (sa objektivom koji je socivo).

refrakcija / prelamanje (svetlosti) / (eng:  refraction) - prelamanje svetlosvog zraka, koje zavisi od upadnog ugla, talasne duzine i materijala kroz koji se krece. Kisne kapi prelamaju svetlost, razlazuci je na dugin spektar boja,  jer svaka boja ima svoju (razlicitu) talasnu duzinu, pa se prelama pod sebi svojstvenim uglom. Isto se desava i kod prizme.

refraktor (eng. refractor) - vrsta teleskopa za vizuelna posmatranja, koji kao objektiv koristi socivo, kroz koje se ulazni svetlosni zrak prelama (refraktuje).

rektascenzija (eng. right ascension) - pozicija nebeskog objekta na nebu istocno od tacke prolecne ravnodnevnice (tzv. Gama tacka), duz nebeskog ekvatora. Meri se casovima, minutama i sekundama. Jedan cas odgovara uglu od 15 stepeni.

S

sagitta / strelica / - dubina optickog centra ogledala teleskopa u odnos na ravan ivice ogledala.

sekundarno ogledalo - ogledalo postavljeno pod uglom od 45 stepeni u cev teleskopa sa zadatkom da prikupljenosvetlo salje van cevi telskopa, u okular,

T

teleskop - instrument za prikupljanje elektromagnetnih talasa koji dolaze od udaljenih objekata. Opticki t. prikupljaju vidljive, tj. svetlosne zrake, a postoje i druge vrste t. kao sti su radio, infracrveni i ultraviolentni zavisno od tipa zraka koje mogu da detektuju.

TDE (Turned Down Edge) / smaknuta ivica / - jedna od najcescih deformacija ogledala prilikom izrade, manifestuje se u pojavi da su ivice ogledala "nize" u odnosu na potreban nivo koji je potreban da bi ogledalo imalo paraboloidan presek. Obzirom da ivica ogledala reflektuje vecinu svetlosti, ova greska drasticno utice na pad kvaliteta slike.

U
 

V

vinjeta / engl vignetting / - opticka greska kod Njutn teleskopa (reflektora), koja se manifestuje u pojavi da ivica slike objekta ne dobija istu kolicinu svetlosti kao njen centar. Uzrok ove pojave moze biti decentriranost optickog sistema, pogresna  dimenzija cevi teleskopa, manje sekundarno ogldalo nego sto je neophodno, manji promer fokusera nego sto je neophodno i sl. Za vizulena pozmatranja nije od znacaja, ali  intenzivna, ova pojava nije prihvatljiva za astrofotografiju.

Z


A B C D E G H J K L M N O P R S T U V Z

vrh