am@astronomija.co.yu

 

 

Astronautika
 

 

 

Sadržaj AM

 

 

astronautika
GENESIS doživeo nesreću
 
Jozef Šuštar
joza@ptt.yu
Genesis, neposredno pre i nakon pada. (Izvor: NASA)

 

Povratka kapsule sa uzorcima čestica Sunčevog vetra, nije protekao kao sto se očekivalo. Padobran koji je trebao da spusti kapsulu nije se otvorio, pa je kapsula udarila o tlo brzinom od 311 km/h.

Osim oštećenja na samoj kapsuli, nije bilo nikakvih drugih posledica.

Oštećenja na kapsuli su dosta manja od onoga što se očekivalo pri udaru tom brzinom.

U okviru planiranja povratka predviđena je i ovakva mogućnost.

Kapsula sa uzorcima je prebačena u 'čistu sobu' i stručnjaci odvajaju komade sa uzorcima od materijala koji je prodro u kapsulu.

O letelici Genesis

(septembar 2004.)

vrh