am@astronomija.co.yu

 

 
KASINI HAJGENS
Više o misiji injenim rezultatima
 
 

 

 

Sadržaj AM

 

 

misija Kasini Hajgens
Mimas
 
Tomislav Bandin
tomasu@sever.co.yu

Evo saljem vam "RAW" slike Mimasa i dve slike Rhee sastavljene od "RAW" slika.

 
 
 
 
 

(07.01.2005.)

vrh