am@astronomija.co.yu

 

 
KASINI HAJGENS
Više o misiji injenim rezultatima
 
 

 

 

Sadržaj AM

 

 

misija Kasini Hajgens
Rhea
 
Tomislav Bandin
tomasu@sever.co.yu

Evo šaljem vam "RAW" slike Mimasa (potražite ovde) i dve panorame Rhee sastavljene od "RAW" snimaka.

 

(05.02.2005.)

vrh