Astronomski magazin - HOME

am@astronomija.co.rs
 
 

Astronautika

 

Sadržaj AM

 
astronautika
Mars Global Surveyor - kraj misije
 
Dipl. ing. Drago I. Dragović
dragovic@net.yu

14.4.2007.

Nakon što je četiri puta duže proučavao Mars nego što je na početku bilo planirano, NASA–in "Mars Global Surveyor" (Marsov opšti premeravač) se zauvek lagano ugasio. Razlog za to ipak pre vremena i neplanirano isključenje je kvar na akumulatorima koji je nastao usled niza složenih događaja vezanih za brodsku kompjutersku memoriju i komande koje su stigle sa Zemlje.

 Kliknite na snimak  
mgs.jpg (94549 bytes)

Uzroci su konačno sinoć obelodanjeni u preliminarnom raportu koji je podnela specijalna komisija formirana da bi se otkrili razlozi ipak iznenadnog prekida svake komunikacije sa "Mars Global Surveyorom" u novembru prošle godine, kao i da se predlože procesi i procedure koje bi povećale sigurnost ostalih NASA–inih letilica.

"Mars Global Surveyor" je poslednji put komunicirao sa Zemljom 2. novembra 2006. godine. Nakon 11 sati akumulatori su se toliko ispraznili da je letilica bila nesposobna da više održava orijentaciju.

"Gubitak letilice je nastao kao rezultat serije događaja koji su vezani za kompjutersku grešku načinjenu 5 meseci pre otkaza akumulatora," rekla je Dolly Perkins, predsednica odbora i zamenik tehničkog direktora NASA Goddard Space Flight Center, u Greenbeltu, Md.

"Tačno 2. novembra, nakon što je letilici bilo naređeno da izvrši rutinsko podešavanje solarnih panela, letilica je počela da prijavljuje seriju alarma, ali je izgledalo da će se to stabilizovati. To je bio poslednji kontakt. Nedugo potom, letilica se okrenula tako da se jedan od dva akumulatora koja su na brodu okrenuo durektno ka Suncu. To je izazvalo nekontrolisano pregrevanje, što je na kraju dovelo do pražnjenja oba akumulatora. Nepravilna orijentacija antene je sprečila dalju komunikaciju orbitera sa kontrolorima i te letelica nije prenela podatke o svom statusu, a bezbednosni program nije izvršio proveru da li je letilica termički sigurna.

Odbor je takođe zaključio da je tim za praćenje "Mars Global Surveyora" postupio po proceduri, ali je to bilo nedovoljno da se ispravi greška koja se pojavila. Odbor je doneo i preporuke koje treba primenjivati i na druge misije, kao što je provera podataka svih nerutinskih promena kompjuterskih naredbi pre nego što se uploaduju, kao i procena modova letilica koji reaguju na rizična pregrevanja.

"Napravili smo pregled svih misija od A do Š da bi bili sigurni da smo primenili lekciju koju smo naučili od 'Mars Global Surveyora'," izjavio je Fuk Li, programski menadžer "Mars Global Surveyora" u NASA–inoj Laboratoriji za mlazni pogon u Pasadeni.

Neposredno nakon iznenadnog isključivanja čitave letilice, početkom ove godine NASA–ini zvaničnici su dali sledeće zvanično objašnjenje: "Mislimo da je do kvara došlo zbog greške u sotwareu koji je poslat u julu prošle godine. Taj software je trebalo da sinhronizuje rad dva procesora zadužena za let. Dve adrese su bile pogrešne – dve memorijske adrese su bile suvišne. Kada se geometrija promenila, naredili smo da se položaj solarnih ploča promeni, ali se letilica prebacila u 'safe mode'. Hladnjaci akumulatora su bili okrenuti direktno ka Suncu, temperatura je rasla, i akumulator je ispao iz opticaja."

Informaciju o misiji 'Mars Global Surveyora', uključujući i preliminarni raport odbora i spisak nekih najvažnijih otkrića misije, možete pronaći na sajtu: http://www.nasa.gov/mission_pages/mgs.

(11.11.2007.)


Komentar?

Vaše ime:
Vaša e-mail adresa:
Predmet:
Vaš komentar:

vrh

 

 

AM Index
 
priključite se

Mars