AM Home

am@astronomija.co.yu

 

 

Kalendar kroz istoriju
SADRŽAJ KNJIGE

Softver, knjige

 

Sadržaj AM

knjige

Kalendar kroz istoriju
Drago I. Dragović, dipl. ing. arh
Ivan R. Dragović, dipl. ing elektrotehnike
B5 format, 95 strana
BG 2001.


cena:
550 din
 

Knjigu naručite preko ove adrese:

kalendar@astronomija.co.rs

Upišite adresu na koju želite da vam stigne knjiga

Reč autora
-
Pre nekoliko godina moj otac i ja smo se zainteresovali za neka pitanja u vezi kalendara te smo u potrazi za odgovorima počeli da skupljamo sve što sa kalendarom ima veze. Vremenom je prikupljeni materijal bivao sve veći a njegovo prikupljanje za nas je postala pasija, pa čak i opsesija.

Konačno, poželeli smo da naše znanje podelimo sa drugima. Tako je nastala knjiga: "Kalendar kroz istoriju"

Ovo je popularno napisan prikaz kalendara i njegove istorije. Knjiga je pisana jasnim i pitkim stilom sa preciznim definicijama i obiljem zanimljivih podataka. Tu će čitalac zaista naći na stotine činjenica koje ga mogu jako zanimati:

- šta je to kalendar,
- koliko traje godina,
- šta je to kelpsidra,
- kako su meseci u godini i dani u nedelji dobili svoje nazive,
- kada je rođen Isus Hristos,
- šta je važno znati o gragorijanskom, a šta o julijanskom kalendaru,
- kako se izračunavaju datumi Uskrsa,
- na kojim činjenicama se zasnivaju Kineski, Hebrejski, Indijski i dr. kalendari,
- koliko je precizan Milankovićev, novojulijanski, kalendar
i još obilje drugih zanimljivosti + tabele i formule ya iyračunavanje datuma....

 

(april 2002.)


| Home | Sadržaj | Galaksija | Sunčev sistem | Teorija i praksa |
| Instrumenti | Istorija i tradicija  | Efemeride |

vrh