AM Home

am@astronomija.co.yu

 

Softver, knjige

 

Sadržaj AM

knjige

Kalendar kroz istoriju
- sadržaj
>>> Naručite ovu knjigu

<< O knjizi
Uvod
 1. Kalendarski ciklus
 2. Godina
 3. Meseci u godini
 4. Nedelja – sedmica
 5. Od kada brojimo godine?
 6. Današnje računanje godina
 7. Astronomsko numerisanje godina
 8. Kada je rođen Isus Hristos?
 9. Vremenske epohe ili ere
10. Staroegipatski kalendar – kanopski edikt
11. Rani rimski kalendar (od osnivanja Rima do Julija Cezara)
12. Julijanski kalendar
   # Kleopatra, Cezar i Sosigen
13. Meseci u kalendaru Julija Cezara
14. Gregorijanski kalendar
   # Prestupne godine
   # 4000–godišnje pravilo
15. Kada је kojа zemljа prihvatilа gregorijanski kalendar
16. Razlike u datumima između julijanskog i gregorijanskog kalendara
17. Nekoliko verzija julijanskog kalendara
18. Reforma julijanskog kalendara 1923. godine – Milankovićeva reforma
19. Tačnost gregorijanskog kalendara
20. Tačnost julijanskog kalendara
21. Kada pada Uskrs?
22. Zlatni broj
23. Ciklus Zlatnog broja – Metonov lunarni ciklus
24. Dužina lunacije
25. Dodavanje emboličkih meseci
26. Epakt
27. Izračunavanje epakta
28. Izračunavanje datuma katoličkog Uskrsa
29. Određivanje datuma Uskrsa pomoću tabele Volvinskog
30. Pravoslavni Uskrs
31. Izračunavanje datuma pravoslavnog Uskrsa (po Gaussu)
32. Ako znamo datum Uskrsa ove godine,
   da li možemo da predvidimo datum idućeg?
   #– Ponavljaju li se datumi Uskrsa?
33. Dogovor u Siriji 1997. godine
34. Saros – korišćenje pomračenja u astronomske svrhe
35. Pokušaji da se uvede ciklus različit od sedmice
36. Koji je prvi dan u nedelji?
37. Izračunavanje dana u nedelji kada je poznat datum i godina
   – Određivanje dana u nedelji kada se zna datum
   (Tabele I i II)
38. Solarni ciklus i solarni broj
39. Rimska indikcija
40. Julijanski dan – sistem brojanja dana od 4713. godine
41. Izračunavanje broja julijanskih dana
   – Modifikovani broj julijanskog dana
42. Slovine oznake dana u nedelji i slovne oznake godina – dominikalno (nedeljno) slovo
43. Korišćenje nedeljnog slova pri određivanju datuma Uskrsa
44. Datiranje događaja u prošlosti
   – Produženje kalendara u nazad
45. Jevrejski kalendar
46. Islamski kalendar
47. Kineski kalendar
48. Kalendar Maja
49. Slovenski kalendar
   # Ruski kalendar
50. Indijski kalendar
51. Šta bi bilo kad bi bilo
   Značajne ličnosti koje se pominju u vezi sa istorijom kalendara
   Sadržaj
   Izabrana bibliografija

(april 2002.)


| Home | Sadržaj | Galaksija | Sunčev sistem | Teorija i praksa |
| Instrumenti | Istorija i tradicija  | Efemeride |

vrh