AM Home

am@astronomija.co.yu

 

Kalendar kroz istoriju
O knjizi
Sadržaj
i spisak poglavlja objavljenih u AM

Kalendar
Reč dve o kalendaru

Ovaj mesec
Neke zanimljivosrti o aktuelnom mesecu

 

Sadržaj AM

 

Drago I. Dragović
dragovic@net.yu

>>> Naručite ovu knjigu
 
  Iz knjige Kalendar kroz istoriju
  - Prestupne godine -

Već smo rekli da gregorijanski kalendar ima 97 prestupnih godina na svakih 400, a ne 100 kao julijanski:

Svaka godina koja je deljiva sa 4 jeste prestupna.

Međutim, svaka godina deljiva sa 100 (sekularna ili vekovna godina) nije prestupna godina.

Dakle, svaka godina deljiva sa 400 je prestupna godina. 

Tako imamo da sekularne godine 1700., 1800., 1900., 2100., 2200., itd nisu prestupne ali zato jesu 1600., 2000., 2400., itd.

(oktobar 2002.)


| Home | Sadržaj | Galaksija | Sunčev sistem | Teorija i praksa |
| Instrumenti | Istorija i tradicija  | Efemeride |

vrh