AM Home

am@astronomija.co.yu

 

Kalendar kroz istoriju
O knjizi
Sadržaj
i spisak poglavlja objavljenih u AM

Kalendar
Reč dve o kalendaru

Ovaj mesec
Neke zanimljivosrti o aktuelnom mesecu

 

 

Sadržaj AM

 

Drago I. Dragović
dragovic@net.yu

>>> Naručite ovu knjigu

iz knjige Kalendar kroz istoriju
- Godina -

 

O knjizi Kalendar kroz istoriju

Problem svih kalendara u ljudskoj istoriji bio je u tačnom utvrđivanju broja dana u toku jedne godine. Jako davno je bilo utvrđeno da godina ne traje ceo broj dana, što je dovelo do toga da su kalendarske godine najčešće bile kraće od prirodne, astronomske godine.

Da vidimo šte je ustvari godina?

To je vreme za koje Zemlja na svom kružnom (u stvari eliptičnom7 ) kretanju obiđe oko Sunca. Takvo Zemljino obrtanje oko Sunca, naziva se revolucija.

Ono što nazivamo sunčanom godinom ili tropskom godinom je vreme koje protekne između dva uzastopna prolaska Sunca kroz tačku prolećne ravnodnevice ili ekvinocijuma ili još preciznije, sunčevog centra kroz zamišljene tačke prolećne ravnodnevice na nebu.

Tropska godina prosečno traje 365,24218967 dana ili 365 dana 5 sati 48 minuta i 46 sekundi. U računima se uzima da tropska godina traje 8765,81256 časova ili 3,1567 x 107 sekundi.

Ta vrednost trajanja zemljinog obilaska oko Sunca se sa godinama vrlo malo menja ali ipak se menja, što je interesantno za astronomiju, a gledano veoma dugoročno i za sam kalendar.

Rekli smo da postoji još i tzv. siderička ili zvezdana godina, koja se definiše kao vreme između dva uzastopna prolaska Sunca kroz istu tačku na nebeskom svodu u odnosu na određenu zvezdu nekretnicu. Zbog precesije8 siderička godina9 je duža od tropske za 20 minuta i 26 sekundi.

Treba podsetiti da je ekliptika veliki krug nebeske sfere koji Sunce prividno opiše oko Zemlje za godinu dana, prolazeći kroz 12 sazvežđa – zodijak10 . Ekliptika je nagnuta prema nebeskom ekvatoru za ugao od 23°27' (ili 23,45°) i vremenom podleže neznatnim promenama, a seče nebeski ekvator u dvema ravnodnevičkim tačkama.

Postoji u toku godine dve ravnodnevice (vreme kada je obdanica jednaka noći) ili ekvinocijuma: prolećna i jesenja. Prolećna ravnodnevica predstavlja imaginarnu tačku u kojoj ekliptika preseca nebeski ekvator (). Sunce se nalazi u toj tački svake godine oko 21. marta i tada krug osvetljenosti Zemlje prolazi kroz polove, odnosno sunčevi zraci padaju upravno na Zemljin polutar. Tada Sunce počinje da se seli sa južne na severnu Zemljinu poluloptu.

Jesenja ravnodnevica je tačka u kojoj Sunce seče nebeski ekvator (Y) i premešta se sa severne Zemljine polulopte na južnu. To pada oko 22. septembra svake godine. Severno od polutara tada počinje jesen, a južno proleće.

Pored dva ekvinocijuma, u kretanju Zemlje oko Sunca važne su još dve tačke. To su tačke letnjeg i zimskog solsticijuma.

Letnji solsticijum ili letnja povratna tačka je vreme kada Sunce dostiže svoj najviši položaj iznad ekvatora i to je 21. juna. Tada Sunčevi zraci padaju upravno na severni povratnik (23°27' ili 23,45° severne geografske širine), a severno od polutara počinje leto, a južno zima.

Zimska povratna tačka ili zimski solsticijum pada oko 21. decembra. Tada Sunce na svojoj prividnoj putanji dostiže svoju najnižu tačku (–23,45°). To je tačka "zastoja" Sunca, posle koje se ono vraća od juga ka severu, što znači da severno od polutara počinje zima, a južno od polutara leto.

Za ljude na južnoj hemisferi, sve ove pojave su pomerene za šest meseci.

Astronomi se ipak slažu da je dužina tropske godine zapravo neki prosečan period vremena između bilo kojeg položaja Sunca na nebu u odnosu na tačku ravnodnevice i prvog sledećeg takvog položaja Sunca.

Za malopre iznesenu tvrdnju o promenama trajanja tropske godine, navodimo podatke o trajanjima tropske godine:

1900. godine: 365, 242196 dana,
ovih godina: 365, 24218967 dana,
2100. godine: 365, 242184 dana.

Drevnim civilizacijama je bilo praktično nemoguće da odrede koliko traje jedna godina, pogotovu kada su to radili koristeći se mesečevim menama. Ipak, davno je utvrđeno da ona traje oko 365 dana. Nepobitno je utvrđeno da su Egipćani od 238. godine p.n.e. uveli radi korekcije prestupnu godinu, tako da je posle toga prosečna dužina kalendarske godine iznosila 365,25 dana i time se prilično primakla stvarnoj vrednosti trajanja godine. Poznato je da su još 3000 godina pre pomenute 238 p.n.e. stari Egipćani znali da godina traje 365 dana.

Osnovu danas najrasprostranjenijeg, gregorijanskog kalendara, činio je upravo taj egipatski kalendar. Kao što ćemo videti, taj kalendar je preuzeo Rim (Julije Cezar) 45 p.n.e., a kasnije ga samo korigovala katolička crkva i rimski papa Grgur XIII 1582. godine.

Sve ovo rečeno, odnosi se samo na sunčanu ili solarnu godinu. Odmah treba reći da postoji i lunarna godina, bazirana na 12 lunarnih meseci, o čemu će kasnije biti više reči.


7 Sunce se nalazi u jednoj od žiža te elipse. Ako uzmemo da je putanja Venere skoro savršena kružnica i da 1 predstavlja krug, tj. ekscentricitet 0, Zemljina putanja ima ekscentricitet 2,5. U sunčevom sistemu najmanji ekscentricitet imaju Venera (1) i Neptun (1,3), a najveći Pluton (37,4) i Merkur (30). Srednja udaljenost Zemlje od Sunca je 149,6 mil. km, a obim putanje oko 936 mil. km. Brzina Zemlje na putanji je 29,79 km/sec.

8 Precesija (lat. praecessio - predhoditi, prednjačenje) je pomeranje (klaćenje) ose obrtne čigre po zamišljenoj konusnoj površi. Zemljina osa u toku ~26.000 god. opiše takvu konusnu površ, zato se prolećne i jesenje ravnodnevičke tačake, ekvinocijumi, (^ i ) stalno retrogradno lagano pomeraju od istoka ka zapadu za oko 5,026'' za godinu (1° za oko 70 god.), tako da se tek posle 25.790 god. (Platonova godina) vraćaju na isto mesto, dok nebeski polovi opisuju male (precesione) krugove na nebeskoj sferi otvora 23° 27'. Ta promena dolazi od kretanja nebeskog polutara (ekvatora), a ovo kretanje jeste posledica promene pravca Zemljine ose. To pomeranje nije ravnomerno usled nutacije (To su periodične promene u precesiji usled priv. sile Meseca na spljoštenu Zemlju, čija osa nije upravna na ravan ekliptike, dok je ravan Mes. putanje nagnuta prema Zem. polutaru. Period Zem. nutacije je 18,6 god., a njena amplituda je 9,2 lučne sec. Otkrio ju je 1748. James Breadley.) Posledica toga je da se severni pol ekliptike oko 2.700 p.n.e. nalazio u pravcu zvezde Thuban (Draconis – Zmaj); sada se nalazi na oko 1° od Severnjače (Ursae Minor). On će joj se približavati još više, sve do 2017. god. kad će joj biti najbliži – udaljen od nje za 27' 5". Zatim će proći kroz sazvežđa Cefeja (za 3.000 god.) i Labuda (za 8.000 god.) i nakon približno 120 vekova ulogu Severnjače igraće zvezda Vega (Lyrae, četvrta najsjajnija zvezda na našem nebu), jer će se sev. pol ekliptike nalaziti samo 5 lučnih stepeni od nje.

Južni zvezdani pol nije okrenut ka nijednoj zvezdi. Najbliža je zvezda 5. magnitude (sigma) σ Octantis.

9  Siderička godina traje prosečno 365 dana 6 sati 9 minuta i 9 sekundi. Postoji i anomalistička godina (365 d. 6h 13' 53''), koja predstavlja vreme između dva uzastopna prolaska Zemlje kroz perihel, tačku na orbiti kada je ona najbliža Suncu. Ima i kosmička godina (oko 225 mil. god.) kao vreme potrebno Suncu da obiđe krug oko centra naše galaksije Mlečni Put.

10 Pojas od 9° uporednika sa obe strane ekliptike, podeljen na 12 jednakih delova (30°), koji se usled precesije tačke ravnodnevice više ne poklapaju sa sazvežđima po kojima su dobili ime. Kroz sve njih Sunce prođe za godinu dana, polazeći od sazvežđa Ovna u prolećnoj ravnodnevici, ka sazvežđu Bika. (Zbog precesije sada je polazna tačka u sazvežđu Riba). Zbog toga što su sazvežđa nepravilnog oblika i veličine, Sunce prolazi kroz još jedno sazvežđe (Ophiuchus), koje nije član zodijaka. Svako sazvežđe ima svoj naročiti simbol. Njih su upotrebljavali Rimljani umesto zastava, kao znake svojih vojnih jedinica, pa su rimske legije raznele te znake po čitavom starom svetu. Naziv potiče iz grčkog, "zodiakos kyklos" ili "Krug životinja".

(april 2002.)


| Home | Sadržaj | Galaksija | Sunčev sistem | Teorija i praksa |
| Instrumenti | Istorija i tradicija  | Efemeride 2002 |

vrh