Astronomski magazin - HOME

am@astronomija.co.rs

 

Kalendar kroz istoriju
O knjizi
Sadržaj
i spisak poglavlja objavljenih u AM

Kalendar
Reč dve o kalendaru

Ovaj mesec
Neke zanimljivosrti o aktuelnom mesecu

 

Sadržaj AM

 

Drago I. Dragović
dragovic@net.yu

>>> Naručite ovu knjigu
 
Iz knjige Kalendar kroz istoriju
Pravoslavni Uskrs

Pravoslavni Uskrs se računa malo drugačije, što dovodi do toga da iako može da padne u isto vreme kad i katolički (između 22. marta i 25. aprila), može i da kasni jednu, četiri ili čak pet nedelja za zapadnim. Vezano uz Uskrs slavi se još i 12 drugih praznika: Božić, Bogojavljanje, Sretanje Hrista i Simeona, Cveti, Voznesenje, Sveta Trojica, Preobraženje, Podizanje na krst i još 4 vezana za Bogorodicu Mariju.

Grčka pravoslavna crkva ili još zvana Istočna pravoslavna, nije ranije slavila Uskrs istog dana kao katoličke i protestantske zemlje. Razlog za to je poznat: pravoslavne crkve se još uvek služe julijanskim kalendarom pri računu uskršnjih praznika. To čak važi i za one crkve koje se inače služe gregorijanskim kalendarom.

Kada je Grčka pravoslavna crkva kao i druge pravoslavne crkve, odlučila da 1923. godine[1] promeni (reformiše) kalendar u reformisani julijanski kalendar, odlučila je da u svojim proračunima za stvarni (astronomski) puni Mesec pri određivanju Uskrsa, koristi onaj meridijan koji prolaz kroz kupolu hrama Isusovog groba u Jerusalimu, a ne onaj zvanični pun Mesec. Međutim, sem nekih pojedinačnih pokušaja dvadesetih godina ovog veka, ova reforma nažalost nikad nije zaživela u praksi.


[1]  Maja 1923. godine u Carigradu, ekumenski patrijarh Meletios Metaxakis IV, sazvao je Kongres predstavnika svih pravoslavnih crkava i država. Glavni razlog za sazivanje je bio reforma već zastarelog julijanskog kalendara.

(mart 2003.)

vrh

| Home | Sadržaj | Galaksija | Sunčev sistem | Teorija i praksa |
| Instrumenti | Istorija i tradicija  | Efemeride |