Astronomski magazin - HOME

am@astronomija.co.rs

 

Kalendar kroz istoriju
O knjizi
Sadržaj
i spisak poglavlja objavljenih u AM

Kalendar
Reč dve o kalendaru

Ovaj mesec
Neke zanimljivosrti o aktuelnom mesecu

 

Sadržaj AM

 

Drago I. Dragović
dragovic@net.yu

>>> Naručite ovu knjigu
 
Iz knjige Kalendar kroz istoriju
Dogovor u Siriji 1997. godine

 

Na sastanku u gradu Aleppu[1] u Siriji 5.– 10. marta 1997. godine, organizovanom od strane Svetskog saveza crkava i Bliskoistočnog saveta crkava, predstavnici više crkava i hrišćanskih zajednica predložili su da se postojeće protivrečnosti između zapadnih i istočnih crkava pri proračunu datuma Uskrsa prevaziđu usvajanjem astronomski tačne kalkulacije prolećne ravnodnevice i punog Meseca, umesto postojećih algoritama, od kojih smo neke i mi naveli. Meridijan koji prolazi kroz Jerusalim ostaće kao reper pri opsežnom astronomskim proračunima.

Ovaj novi metod u utvrđivanju Uskrsa trebalo bi da otpočne 2001. godine. Te godine će se Uskrs po gregorijanskom i julijanskom kalendar poklopiti: biće 15. april po jednom i 2. april po drugom kalendaru.

U periodu od 2001. do 2025. godine samo jednom će nastati razlika i to 2019. godine. Tada će gregorijanski metod proračuna dati da je Uskrs 21. aprila, a predloženi novi metod 24. marta.

Ovaj metod usvojen u Siriji daje mogućnost da Uskrs padne i 21. marta, što nije bilo moguće ni u gregorijanskom ni u julijanskom kalendaru. Da li će novi sistem biti primenjivan prema dogovoru u Siriji, ostaje da se vidi.

[1]   Aleppo, (arap. Halab), glavni grad severne Sirije i drugi po veličini (posle Damaska). Stari semitski grad, prvi put se pominje u III milenijumu p.n.e.

 

(april 2003.)

vrh

| Home | Sadržaj | Galaksija | Sunčev sistem | Teorija i praksa |
| Instrumenti | Istorija i tradicija  | Efemeride |