am@astronomija.co.yu

 

 

 Letovi
Neki istorijski letovi
Komete

u AM
 

 

 

Sadržaj AM

 

 

astronautika
SVEMIRSKA SONDA "ROSETTA"

Preuzeto sa mailing liste ad_loznica

Prvo Direktno Ispitivanje Komete

Odbrojavanje za prvi kometni randevu je počelo. ESA (Evropska Svemirska Agencija) namerava da 26. februara 2004. godine, lansira prvu svemirsku sondu "ROSETTA", koja će kako je planirano, sredinim 2014. godine da stigne do komete: 67P Ghurymov-Gerasimenko, i tada će osloboditi svoj mali lender koji će se makano spustiti na nju, gde će u periodu od dve godine vršiti razna ispitivanja na površini komete 67P. Evropljani - ESA -  su počeli da rade na samom projektu još 1. marta 1997. godine.

Ljubiša Nikolić
ljubisan@beotel.yu
 
Ovo će biti prva prilika da se uživo sa komete šalju podatci - slike na Zemlju, i kada kometa bude udaljena oko 500 miliona kilometara od Sunca, smrznuti gasovi će početi da okružuju kometu i polako će početi da isparavaju, tako da će gasovi i prašina biti raspršeni na stotine hiljada kilometara iza komete.
 
Umetnička predstava Rosete naputu kroz svemir

Kometa 67P je locirana na distanci od oko 4,5 AJ od Sunca, što bi prevedeno u kilometre iznosilo oko 675 miliona. Rozeta će biti na putu 10 godina, i za to vreme će prevaliti oko 5 milijardi kilometara.

Rozeta će biti lansirana 26. februara iz kosmičkog centra "Kourou" - Francuska Gvajana, nošena raketom nosačom Arijana-5. Odmah nakon lansiranja u kosmos, letilica će otvoriti svoje solarne panele u pravcu Sunca, kako bi dopunila rezerve neophodne energije za daleki put. Njeni razni sistemi će se postepeno uključivati da bi se ceo sistem testirao.

Nakon tri meseca od početka misije, prva aktivna faza iste biće okončana, zatim će biti obavljena konačna ispitivanja celokupnog sistema do oktobra 2004. godine. Rozeta će nakon toga provesti sve naredne godine putujući usamljena do komete, pri tom prolazeći pored: Zemlje, Marsa, Zemlje i još jednom Zemlje. Ovakva putanja je silom prilika odabrana zbog nedovoljne energije kojom raspolaže Arijana 5, da bi sondu direktno uputila ka kometi.

Pored Marsa (umetnička predstava)

Da bi dostigla traženu silu-brzinu da se otisne u susret kometi posluziće se manervima, koristeći gravitacionu silu: Marsa (2007. godine) i tri pita gravitacionu silu Zemlje (2005, 2007, i 2008. godine).

Na ovom dugom i monotonom putovanju postoji mogućnost da se Rozeta (krajem 2008. godine) tokom prolaska kroz asteroidni pojas susretne sa nekim asteroidom, i to će biti prilika za proveru rada instrumenata.

Za vreme perioda kada letilica bude na niskom nivou aktivnosti, biće izvršeno korigovanje njene putanje, a zadnje će biti obavljeno u maju 2011. godine.

Od jula 2011. godine, pa za naredne dve i po godine radio tišina će biti praćena, i Rozeta će biti prepuštena svojim sopstvenim izvorima energije, kada će proći blizu Jupitera.

I konačno, u januaru 2014. godine, sonda će se ponovo reaktivirati, i u oktobru 2014. godine će biti samo nekoliko kilometara udaljena od 67P komete. Ovo će biti trenutak kada će se snovi mnogih naučnika ispuniti, kada bude iskrcala svoj dragoceni tovar -lender na površinu komete. Rozeta će nastaviti da se kreće u orbiti oko komete, i one će zajedno nastaviti sledećih 17 godina da putuju ka Suncu.

Na kometi (umetnička predstava)

Rozeta sa sobom nosi 10 naučnih instrumenata, čiji je posao da otkriju tajne kometinog hemijskog i fizičkog sastava tla, kao i da ispita njena magnetna i električna svojstva. Koristeći specijalno dizajniranu kameru, lender će po prvi put napraviti snimke u makro i mikro opsegu, i sve te podatke će preko orbitera Rozete poslati natrag na Zemlju.

Ovo će biti prva prilika da se uživo sa komete šalju podatci - slike na Zemlju, i kada kometa bude udaljena oko 500 miliona kilometara od Sunca, smrznuti gasovi će početi da okružuju kometu i polako će početi da isparavaju, tako da će gasovi i prašina biti raspršeni na stotine hiljada kilometara iza komete. U tom delu misije, procesi koji se odigravaju u jezgru komete će biti proučavani i mereni mnogo preciznije nego što su to ikada bili ranije.

Ovakvi podaci će biti korak bliže razumevanju - saznanju o poreklu nastanka života na Zemlji.

Pa.... Rozeta zelimo ti puno uspeha u misiji.

Više informacija možete dobiti na sajtu: http://www.esa.int/rosetta

Pročitajte komentar i dupunu ovog teksta

(februar 2004.)

vrh