AM Home

am@astronomija.co.yu

 

 

Sazvežđa

Sazvežđa

Tabela sazvežđa naših krajeva

 

Sadržaj AM

          
 
tradicija

Kruna
 

< Corona Borealis

Jovana Nikolov

nijoni@ptt.yu

Prema grčkoj mitologiji Arijadna je bila lepa plavooka devojka, kćer kritskog kralja Minoja. Još u ranim godinama detinjstva naučila je da lako ulazi i izlazi iz lavirinta koji je njen otac sagradio na ostrvu d bi u njemu čuvao čudovište Minotaura. Kada je lep i stasit junak Tezej došao na Krit da ubije Minotaura, Arijadna se zaljubljuje u njega. Uz obećanje da će je uzeti za ženu ona mu je pomogla da se pomoću klupčeta konca snađe u lavirintu i ubije Minotaura.

Posle obavljenog posla Tezej je otputovao u Atinu i sa sobom poveo i lešpu Arijadnu. Ali ju je ubrzo napustio i ostavio je u gradu Naksu. Prelepa devojka nije mnogo tugovala. Ugledavši je bog Dionis (Bah) odmah se njome oženio. Veliki majstor Hefest (Vulkan) kao venčani dar im je dao krunu od žeženog zlata i crvenog indijskog dragog kamenja poređanog u obliku ruža. Ovaj nesvakidašnji božji dar prenet je na nebo kao sazvežđe Severna Kruna!

 

[avgust 2002.]

vrh