Astronomski magazin - HOME

am@astronomija.co.rs
 
 
 Efemeride
 

Sadržaj AM
 

 
NSPoint

 
novine
ASTRONOMSKI DOGAĐAJI 2006. GODINE
 
Siniša Lavrnja
vandergraaf@sympatico.ca

JANUAR

  01. Mesec udaljen 7 stepeni od Venere
02. Mesec udaljen 4 stepena od Neptuna
03. Kvadrantiti, meteorska kiša
03. Mesec udaljen 2 stepena od Urana
05. Asteroid Vesta u opoziciji
08. Mesec udaljen 2 stepena od Marsa
09. Mesec u blizini Plejada
13. Venera u donjoj konjunkciji
15. Mesec udaljen 4 stepena od Saturna
21. Mesec udaljen 1 stepen od zvezde Spica
23. Mesec udaljen 5 stepeni od Jupitera
25. Mesec udaljen 1 stepen od zvezde Antares
26. Merkur u gornjoj konjunkciji
27. Saturn u opoziciji
31. Mesec udaljen 1 stepen od Urana
 

Iako se odlično video tokom prošlih meseci, tek ovog meseca Saturn dostiže svoj vrhunac. Saturn se nalazi u opoziciji 27. januara i biće vidljiv tokom cele noći. Zadnje
nedelje u januaru, Saturn će se približiti na samo jedan stepen od M44, zvezdanog jata u sazvežđu Raka, što će se odlično videti dvogledom dok će teleskop pri malom uvećanju prikazati prstenove planete okružene nekolicinom zvezda ovog jata.
Prve nedelje januara su zadnja šansa za osmatranje detalja na Marsovoj površini. Već februara Mars će biti suviše udaljen da bi se videli bilo kakvi detalji na površini, osim u veoma velikim teleskopima. Početkom januara, prečnik Marsovog diska će biti 12" da bi već tri nedelje kasnije spao na 10". Takođe, magnituda planete će pasti sa -0,6 početkom meseca na 0,2 krajem januara. Januara 8. Mesec će se pridružiti Marsu čiji će se disk nadalje smanjivati intervalom od 1" svakih dve nedelje.

FEBRUAR

  05. Mesec udaljen 2 stepena od Marsa
05. Mesec u blizini Plejada (okultacija iz severne Amerike)
06. Neptun u konjunkciji sa Suncem
11. Mesec udaljen 4 stepena od Saturna
14. Merkur udaljen jedan stepen od Urana
14. Mars udaljen 2 stepena od Plejada
17. Venera najsjajnija, dostiže -4.6 magnitudu
20. Mesec udaljen 5 stepeni od Jupitera
21. Mesec udaljen jedan stepen od zvezde Antares
23. Merkur u najvećoj istočnoj elongaciji
26. Mesec udaljen 4 stepena od Neptuna
28. Mesec udaljen 4 stepena od Merkura
 

Planeta meseca februara je Merkur. Ovog meseca on dostiže najveću istočnu elongaciju, a osmatrači sa severne hemisfere će ga najbolje videti u sumrak 23/24 februara. Merkur će biti u dobroj poziciji za osmatranje od prve nedelje februara pa sve do druge nedelje marta. Planetu treba tražiti iznad zapadnog horizonta odmah nakon zalaska Sunca. Početkom druge nedelje februara, Merkur će biti udaljen oko 10 stepeni od Sunca, sa sjajem od -1,4 m, što će biti dovoljno da se ova planeta vidi već 25 minuta nakon zalaska Sunca. Ipak tada će Merkur biti svega 3 stepena iznad horizonta i zalaziće za njega jako brzo. Brzina i veoma čist pogled ka zapadnom horizontu će biti potrebni za ovo posmatranje.
Sa vremenom i uslovi će se poboljšavati, jer će se Merkur penjati nad horizontom za jedan stepen svakog dana u odnosu na zalazak Sunca. Merkur će se u sumrak 13. i 14. februara naći u blizini Urana što je prizor koji će biti veoma veliki izazov za posmatrače s obzirom na sumrak i magnitudu Urana koja iznosi 5,9.
Merkur, čiji će prečnik biti 7", dostiže najbolju vidljivost 23/24 februara kada će se nalaziti 18 stepeni udaljen od Sunca, sijajući slabijom magnitudom od -0,5 u odnosu na početak meseca. Do početka marta, magnituda planete će opasti na 0,3, sa prečnikom diska od 9".

MART

  01. Uran u konjunkciji sa Suncem
06. Mesec udaljen 3 stepena od Marsa
10. Mesec udaljen 4 stepena od Saturna
11. Merkur u donjoj konjunkciji
14. Pomračenje Meseca polusenkom
17. Mesec udaljen 1 stepen od zvezde Spica
19. Mesec udaljen 5 stepeni od Jupitera
20. Početak proleća
20. Mesec udaljen jedan stepen od zvezde Antares
25. Venera u najvećoj zapadnoj elongaciji
25. Mesec udaljen 6 stepeni od Venere i 4 stepena od Neptuna
26. Venera udaljena 2 stepena od Neptuna
27. Mesec udaljen 2 stepena od Urana i 3 stepena od Merkura
29. Potpuno pomračenje Sunca
 

Venera dostiže svoj vrhunac u ovoj godini tokom marta meseca. Imaće ulogu "jutarnje zvezde" sa magnitudom koja dostiže -4,6. Marta 25. Venera izlazi iznad horizonta dva sata pre Sunca. Prečnik diska planete od 25" će biti do pola osvetljen.
Solarna eklipsa koja će se dogoditi 29. marta će imati najduži totalitet vidljiv sa lako
dostupnog područja sve do pomračenja 2009. godine. Totalitet će trajati do 4 minuta i 7 sekundi. Mesečeva senka će započeti svoj put na obalama Brazila. Nakon prelaska Atlantskog okeana, senka će dotaći ponovo kopno i to Afrike na putu preko Nigera, Čada, Libije. Upravo na granicama Čada i Libije će se dogoditi i maksimum pomračenja. Putanja senke se nastavlja preko Egipta i Sredozemnog mora nakon čega dolazi do Turske, Crnog i Kaspijskog mora, završavajući svoj put u Sibiru.
S obzirom da će se videti iz lako dostupnih mesta Sredozemlja, veruje se da će ovo pomračenje privući veliki broj osmatrača.
U senci solarne eklipse ovog meseca nalaziće se pomračenje Meseca polusenkom koje će biti vidljiva iz Evrope.

APRIL

  01. Mesec udaljen 1 stepen od Plejada (okultacija za severnu Ameriku)
03. Mesec udaljen 3 stepena od Marsa
04. Mesec udaljen 4 stepena od Saturna
08. Merkur u najvećoj istočnoj elongaciji
13. Mesec udaljen jedan stepen od zvezde Spica
15. Mesec udaljen 5 stepeni od Jupitera
17. Mesec udaljen jedan stepene od zvezde Antares
18. Venera udaljena jedan stepen od Urana
22. Mesec udaljen 4 stepena od Neptuna
22. Liridi, meteorska kiša
23. Mesec udaljen 2 stepena Urana
24. Mesec udaljen 1 stepen od Venere
26. Mesec udaljen 4 stepena od Merkura
 

Putanja Meseca ovog meseca prolazi mnogo severnije no obično i prolazi kroz sazvežđa Blizanaca i Bika, što rezultira čestim bliskim susretima i okultacijama zvezdanog jata Plejada.
Mesec i Plejade će biti blizu jedno drugog svakog meseca tokom sledeće dve godine.

MAJ

  02. Mesec udaljen 4 stepena od Marsa
04. Mesec udaljen 4 stepena od Saturna
04. Jupiter u opoziciji
05. Eta Akvaridi, meteorska kiša
10. Mesec udaljen 1 stepen od zvezde Spica
12. Mesec udaljen 5 stepeni od Jupitera
14. Mesec udaljen 1 stepen od zvezde Antares
18. Merkur u gornjoj konjunkciji
19. Mesec udaljen 4 stepena od Neptuna
21. Mesec udaljen 1 stepen od Urana
24. Mesec udaljen 4 stepena od Venere
25. Mars udaljen 5 stepeni od zvezde Pollux
27. Saturn udaljen 1 stepen od M44 zvezdanog jata
30. Mesec udaljen 5 stepeni od Marsa
31. Mesec udaljen 4 stepena od Saturna
 

Jupiter će se u celoj 2006. godini najbolje prikazati početkom ovog meseca kada dostiže opoziciju. Početkom godine Jupiter se nalazi nisko medu zvezdama sazvežđa Vage. Početkom marta već izlazi iznad horizonta pre ponoći sijajući sjajem od -2,2 magnitudom. Krajem aprila Jupiter će se nalaziti u blizni zvezde Zubenelgenubi, odnosno Alfa Librae, najsjajnije zvezde u sazvežđu Vage. Tokom opozicije, sjajnost Jupitera će se popeti na -2.5 sa prečnikom diska od 45".
Najbolje vreme za osmatranje Jupitera će biti oko ponoći kada će se Jupiter nalaziti na oko 40 stepeni iznad južnog horizonta.

JUN

  07. Mesec udaljen 1 stepen od zvezde Spica
08. Mesec udaljen 5 stepeni od Jupitera
10. Mesec udaljen 1 stepen od zvezde Antares
15. Mesec udaljen 5 stepeni do Neptuna
15. Mars prolazi kroz M44 (zvezdano jato)
16. Pluton u opoziciji
17. Mesec udaljen 1 stepen od Urana
17. Mars udaljen 1 stepen od Saturna
20. Merkur u najvećoj istočnoj elongaciji
21. Početak leta
27. Mesec udaljen 5 stepeni od Merkura
28. Mesec udaljen 3 stepena od Saturna i 2 stepena od Marsa
 

Mesec jun bi mogla da označi periodična kometa 73P/Schwassmann-Wachmann 3, čiji će sjaj po prognozama dostići prvu magnitudu. Iako će biti u perihelu 7. juna, kometa će biti sjajnija tokom maja kada bude bila bliža Zemlji, što će se dogoditi 13. maja. Kometa bi trebala da bude vidljiva golim okom od aprila do jula. Kometa će takođe biti dobro postavljena na nebu za osmatrače sa severna hemisfere i prolaziće kroz sazvežđa Herkulesa, Lire, Labuda, Pegaza i Riba visoko na nebu nakon ponoći. Nakon juna kometa će preći u sazvežđe Kita što će je učiniti teškom za osmatranje sa severne hemisfere.
Juna 13. Mesec će biti pun pa će učiniti osmatranje komete težim. Astronomi predviđaju da će kometa razviti dugačak rep.

JUL

  01. Asteroid Pallas u opoziciji
02. Venera udaljena 2 stepena od zvezde Aldebaran
04. Mesec udaljen 1 stepen od zvezde Spica
05. Mesec udaljen 5 stepeni od Jupitera
08. Mesec udaljen 1 stepen od zvezde Antares
12. Mesec udaljen 3 stepena od Neptuna
14. Mesec udaljen 1 stepen od Saturna
18. Merkur u donjoj konjunkciji
20. Mesec u blizini Plejada (okultacija iz severne Amerike)
22. Mars udaljen 1 stepen od zvezde Regulus
27. Mesec udaljen 2 stepena od Marsa (dnevna okultacija iz Evrope)
28. Delta Akvaridi meteorska kiša
31. Mesec udaljen 1 stepen od zvezde Spica
 

AVGUST

  02. Mesec udaljen 5 stepeni od Jupitera
04. Mesec udaljen 1 stepen od zvezde Antares
06. Merkur u najvećoj zapadnoj elongaciji
07. Saturn u konjunkciji sa Suncem
08. Venera udaljena 7 stepeni od zvezde Pollux
09. Mesec udaljen 3 stepena od Neptuna
11. Neptun u opoziciji
11. Mesec udaljen 1 stepen od Urana
12. Asteroid Ceres u opoziciji
12. Perseidi, meteorska kiša
16. Mesec u blizini Plejada (okultacija iz srednje Amerike)
20. Merkur udaljen 1 stepen od Saturna
21. Mesec udaljen 3 stepena od Venere
22. Grupisanje Venere, Saturna, Merkura i Meseca
25. Mesec udaljen 1 stepen od Marsa
26. Venera udaljena 1 stepen od Saturna
28. Mesec udaljen 1 stepen od zvezde Spica
29. Mesec udaljen 5 stepeni od Jupitera
31. Mesec udaljen 1 stepen od zvezde Antares
 

Neptun je zadnjih 8 godina proveo u sazvežđu Jarca. Avgusta 10/11 će biti u opoziciji. Nalaziće se na oko 1,5 stepeni severno od zvezde 4,3 magnitude Iota Capricorni.
Pored Neptuna i najveći asteroid Ceres dostiže opoziciju dan kasnije. Nalazi se nisko
na južnom nebu u sazvežđu Južna Riba, zapadno od sjajne zvezde Formalhaut, gde će biti izazov za osmatrače da ga pronađu.

SEPTEMBAR

  01. Merkur u gornjoj konjunkciji
05. Uran u opoziciji
05. Mesec udaljen 3 stepena od Neptuna
05. Venera udaljena 1 stepen od zvezde Regulus
07. Mesec udaljen 1 stepen od Urana
07. Delimično pomračenje Meseca
12. Mesec u blizini Plejada (okultacija iz istočne Evrope)
15. Merkur udaljen 1 stepen od Marsa
18. Mesec udaljen 2 stepena od Saturna
22. Prstenasto pomračenje Sunca
22. Početak jeseni
23. Mesec udaljen 2 stepena od Merkura
24. Mesec udaljen 1 stepen od zvezde Spica
26. Mesec udaljen 5 stepeni od Jupitera
27. Merkur udaljen 1 stepen od zvezde Spica
28. Mesec udaljen 1 stepen od zvezde Antares
 

Uran dostiže opoziciju tokom ovog meseca u sazvežđu Vodolije. Visoko iznad južnog horizonta oko ponoći tokom septembra, Uran će opoziciju dočekati jedan stepen istočno od zvezde Lambda Aquarii sijajući sjajem 5,7 magnitude.
Delimično pomračenje Meseca koje će trajati 93 minuta biće vidljivo iz Evrope, Azije i Afrike.
Prstenasto pomračenje Sunca neće biti spektakularna kao martovska eklipsa osim za one koji se budu nalazili na centralnom putu senke. S obzirom da se Mesec nalazi udaljeniji od Zemlje, neće u potpunosti pokriti Sunčev disk. Pomračenje će započeti svoj put iz severnog dela južne Amerike, odakle će se premestiti na površinu Atlantika. Maksimum pomračenja će se biti na ovom okeanu u trajanju od 7 minuta i 9 sekundi. Završetak pomračenja će biti takođe na Atlantiku, ispod samog
Afričkog kontinenta.

OKTOBAR

  03. Mesec udaljen 3 stepena od Neptuna
04. Mesec udaljen 1 stepen od Urana
09. Mesec u blizni Plejada (okultacija iz S. Amerike)
15. Mesec udaljen 2 stepena od Saturna
15. Merkur u najvećoj istočnoj elongaciji
21. Orionidi, meteorska kiša
23. Mars u konjunkciji sa Suncem
24. Mesec udaljen 5 stepeni od Jupitera i 2 stepena od Merkura
25. Mesec udaljen 1 stepen od zvezde Antares
27. Venera u gornjoj konjunkciji
28. Merkur udaljen 4 stepena od Jupitera
30. Mesec udaljen 3 stepena od Neptuna
 

NOVEMBAR

  01. Mesec udaljen 3 stepena od Urana
08. Tranzit Merkura preko Sunca
12. Mesec udaljen 2 stepena od Saturna
17. Leonidi, meteorska kiša
17. Mesec udaljen 1 stepen od zvezde Spica
21. Jupiter u konjunkciji sa Suncem
25. Merkur u najvećoj istočnoj elongaciji
26. Mesec udaljen 3 stepena od Neptuna
28. Mesec udaljen 1 stepen od Urana
 

Dve godine nakon Venerinog tranzita, astronomi će sada imati priliku da uživaju u tranzitu Merkura preko Sunca. Tokom pet časova mali disk Merkura će se kretati preko Sunca. Tranzit Merkura se događa u proseku 13 puta u sto godina. Sledeći tranzit Merkura će se dogoditi 9. maja 2016. godine. Prečnik Merkurovog diska u vreme tranzita će biti svega 10", što je šest puta manje od Venerinog diska a u poređenju sa diskom Sunca koji iznosi 30’. Tranzit će biti vidljiv iz severne Amerike, Australije i istočne Azije.

DECEMBAR

  03. Mesec u blizini Plejada (okultacija iz Evrope i severne Amerike)
09. Merkur udaljen 1 stepen od Marsa
10. Mesec udaljen 2 stepena od Saturna
10. Merkur udaljen 1 stepen od Jupitera
11. Mars udaljen 1 stepen od Jupitera
14. Merkur udaljen 5 stepeni od zvezde Antares
14. Geminidi meteorska kiša
15. Mesec udaljen 1 stepen od zvezde Spica
18. Pluton u konjunkciji sa Suncem
18. Mesec udaljen 1 stepen od zvezde Antares, 5 stepena od Marsa i Jupitera.
21. Početak zime
23. Mesec udaljen 3 stepena od Neptuna
25. Mesec udaljen 1 stepen od Urana
31. Mesec u blizini Plejada (okultacija iz severne Amerike)
 

Prve dve nedelje decembra će proći u znaku trougla koji će sačinjavati Jupiter, Mars i Merkur. Planete će se sakupiti u sazvežđu Škorpije, Merkur neće biti teško uočiti s obzirom da se pojavljuje iznad horizonta oko jedan sat pre Sunca. Tokom jutra 9. decembra planete će formirati trougao veličine 2 stepena.

(09.11.2005.)


Komentar?

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Predmet:
Vaš komentar:

 

vrh

 

Deset naj dogadjaja u astronomiji 2001.

Najznačajniji događaji 2002.

Događaji u 2003.

Dogadjaji 2004

Najvažniji dogadjaji 2004.