Astronomski magazin - HOME

am@astronomija.co.yu
 
 
Efemeride
 

Sadržaj AM

 
NSPoint

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efemeride predstavljaju tabele položaja planeta ili drugih nebeskih tela za oređeni period vremena. Uobičajeno je da se pred kraj godine izdaju efemeride planeta, Sunca i Meseca za narednu godinu. Efemeride nam mogu biti od najveće koristi pri planiranju i pripremi astronomskih posmatranja.
Efemeride
Svi podaci su dati za 00:00 h odredjenog datuma po UT 
za koordinate
: 019° 49' 34" E i 45° 14' 55" N
 
Planetarne efemeride:
Top RA - topocentrična rektascenzija - trenutna rektascenzijska kordinata data u satima, minutama,sekundama i desetim delovima sekundi za epohu datuma.
Top Dec - topocentrična deklinacija - trenutna deklinacijska kordinata data u uglovnim stepenima,  minutama,  sekundama i desetim delovima sekune za epohu datuma.
Razdaljina - udaljenost od Zemlje u astronomskim jedinicama.
Dijam - prividni prečnik diska u uglovnim sekundama
Mag - sjajnost u magnitudama
Faza - deo osvetljenosti diska dat u procentima.
 
Sunčeve efemeride:
Daju se podaci za izlazak, tranzit i zalazak Sunca, zatim RA, Dec, prečnik i razdaljina - sve kao i za planete.
 
Mesečeve efemeride:
Daju se podaci za izlazak, zalazak Meseca, zatim RA, Dec, razdaljina km, disk, faza i magnituda Meseca - sve kao i za planete.

02.01.2008.


Komentar?

Vaše ime:
Vaša e-mail adresa:
Predmet:
Vaš komentar:

 

 

AM Index
 
priključite se

Efemeride Sunca

Pomračenja Sunca 

Efemeride Meseca

Čvorovi Meseca

Apside Meseca

Faze Meseca

Pomračenja Meseca

Konjunkcije i opozicije

Zastoji

Apside planeta

Najveće elongacije

Najbliže Zemlji

Meteori

Sumraci

Tama

Godišnja doba