am@astronomija.co.yu

 

 

Instrumenti
 
 

Sadraj AM

 

 

instrumenti
MEADE LXD 55 SN 10"
 
Sinia Lavrnja
vandergraaf@sympatico.ca
"Go To" ili ne "Go To" pitanje je sad?

Kompjuter: da ili ne

"Go To" ili ne "Go To" pitanje je sad?

MEADE LXD 55

Od kada sam doneo odluku da kupim novi teleskop bio sam u nedoumici da li da se odluim za kompjuterizovan telekop ili ne.

Textovi o ovoj temi su objavljivani u svim vodeim astronomskim magazinima. Kao i u mnogim drugim diskusijama vezanim za pitanja astronomije, i ovde postoje dva tabora: oni koji podravaju kompjuterizovane teleskope, i oni koji su protiv njih.

U sutini vie glasova, pogotovu onih od "oldtajmera" je protiv kompjuterizovanih teleskopa. Stari i iskusni astronomi su najbuniji u odbrani "tradicionalne" astronomije, tvrdei da kompjuterizovani teleskopi imaju negativan uticaj na amatersku astronomiju, pogotovu na poetnike.

Ipak, moram priznati da sam textove koji podravaju kompjuterizovane telekope itao sa mnogo veom panjom.

Ostavljam svakome da donese sopstvenu odluku da li su u pravu jedni ili drugi. Bez razlike na sve oigledno je da kompjuterizovani telekopi osvajaju astronomiju. I ne samo to, ve kompjuterizovani teleskopi postaju sve sofistificiraniji. Dugmie na komandi zamenjuju komande na glas, GPS koji je prvo koristila vojska da bi preko ribolovakih amaca stigao i na teleskope ne zahteva vie ni znanje gde je zapravo ta Severnjaa, a ko zna ta nas sve eka u budunosti?

Hoe li slika astronoma zatrpanog mapama i sa crvenom lampom pored kakvog Dobsona u noi postati samo relikvija iz starih dana izazivajui saaljive podsmehe kod buduih kompjuterskih generacija, koje ve sada promatraju zimsko nebo, iz tople sobe, preko TV monitora ili kompjutera prikljuenog na teleskop uz pomo MEADE Electronic Eyepiece?

Ne znam. Ne elim time zamarati ni sebe ni vas.

Made in China

Ipak, naoruan novim "znanjem" o kompjuterizovanim teleskopima, krenuo sam u razgledanje i uporeivanje performansi razliitih teleskopa koje sam stavio na listu kandidata. Na nekoliko "star party" koje sam posetio, imao sam prilike pogledati razliite telekope, najvie zainteresiran MEADE LX 90 teleskopima od 8".

Upravo u to vreme Meade je zapoeo reklamu nove serije teleskopa nazvanih LXD 55. Nevolja je bila u tome to u to vreme apsolutno niko jo nije znao nita o ovim teleskopima. Niko ih jo nije ni video a kamali probao.

Kroz razgovor sa nekoliko iskusnijih astronoma i prodavaca u radnjama teleskopske opreme, stekao sam utisak da su njihove pretpostavke o novom tleskopu veoma pozitivne i da veruju da je nova serija ovih telekopa veoma dobra.

Ipak mi je nekolicina njih napomenula da je optika teleskopa verovatno na visokom nivou ali da je montaa teleskopa verovatno loija. Sa dobrim postoljem ovaj Schmidt-Newtonian ne bi bio tako jeftin, pa su oni bili miljenja da je Meade postavio teleskop na loije postolje da bi spustili cenu celog teleskopa.

Kasnije e se ispostaviti da su bili delimino u pravu.

Ipak, iako su me upozorili na montau, gledano u globalu, LXD 55 je ipak moda i najbolji teleskop na tritu u svojoj klasi i novanoj vrednosti.

Pre nego sam stavio potpis na raun i poloio 10% od ukupne svote, nazvao sam MEADE telefonom i upitao ko pravi LXD 55 teleskope?

Odgovor je bio delimino oekivan. Sve sem optike, odnosno oba ogledala, je - "Made in China".

Stekao sam utisak da je ak i osoba sa kojom sam razgovarao bila pomalo postiena nakon priznanja da je teleskop kineske proizvodnje, dok je utisak ponosa odavao odgovor da su ogledala kompletno napravljena i presvuena u Americi, praen gomilom pohvala na raun toga.

Hm, Bobo tromar nije jedini koji je alergian na kinesku robu.

ekanje

Nakon potpisa na narudbenicu za 10" LXD 55 sledeeg dana u radnji, ekalo me je etiri meseca nestrpljenja dok telekop napokon ne stigne na adresu prodavnice. Toliko vremena treba ekati nakon narudbe, rekli su mi tokom telefonskog poziva Meade-u. Teilo me je to to se na neke druge teleskope eka i po tri godine.

Bio je poetak decembra 2001. godine.

Kada se ve sneg otopio i prolee napokon pojavilo to je u Kanadi maj mesec od mog teleskopa jo uvek nije bilo ni traga. Nadao sam se da u ipak uhvatiti Oriona krajem marta kada je teleskop trebao stii a sada mi je ve i Lav polako promicao a ja jo uvek ekam. Nakon Lava i Berenikina Kosa pa zatim Volar i Herkules odoe.

Labud mi je bio iznad glave u veernjim satima kada je tog oktobarskog dana zazvonio telefon praen radosnim glasom Majka, prodavca kod koga sam naruio LXD 55, da je teleskop stigao...Napokon. Posle samo est meseci zakanjenja i desetak mojih i Majkovih poziva Meade-u, na koje nismo dobili apsolutno nikakav konkretan odgovor gde je zapravo moj teleskop i zato kasni.

Nezvanino sam saznao da Meade ima toliko narudbenica za LX 200 teleskope da ne mogu da stignu da sastave i poalju LXD 55 teleskope. Sada ako ih pitate za period ekanja na LXD 55, odgovor glasi oko devet meseci.

Ipak nakon tolikog ekanja zadnja vrata mog automobila su bila irom otvorena ispred Majkove radnje i spremna da prime dve velike kutije na kojima je bilo ispisano "Made in China" veim i upadljivijim slovima nego "Meade".

10" LXD 55

Jedna kutija sadri tubus, trailac, protivteg, kutiju za baterije i MEADE 26mm. Plosll. Ostalo se nalazi u drugoj kutiji. Teleskop nije uopte teko sastaviti jer skoro sve je ve sastavljeno u samim kutijama. Glava sa postoljem za teleskop se privrsti jednim velikim rafom sa donje strane postolja, nosa traioca sa dva rafa na tubus i zatim sam trailac u nosa, Autostar putem kabla u kompjuter koji je smeten ispod same osovine i to je sve. Naravno da ne zaboravim protivtegove kojih ima tri i teleskop je spreman.

Ceo teleskop je napravljen od kvalitetnog metala. Valjda jedini deo od plastike na teleskopu je glava tokia na fokusu. Pored toga, ceo teleskop je i veoma fino i kvalitetno ofarban.

 trailac     Jo dok sam razgledao LXD 55 na sajtu MEADE i u magazinima nije mi nikako bio jasno zato Newtonian LXD 55 imaju traioca veliine 6x30 dok refraktori LXD 55 imaju traioca veliine 8x50.

Nisam bio ni na starom 6" telekopu zadovoljan traiocem veliine 6x30 pa kako bih bio zadovoljan na ovome od 10". Prvo to sam eleo da uradim je da zamenim taj mali trailac, to iz prva i nije izgledalo tako jednostavno. Kao prvo nosa traioca na LXD Newtonian nije standardni. Ne po irini kruga u koji je trailac postavljen, ve po razmaku rafova koji uvruju nosa traioca na tubusu. Naime, ovi na Newtonianu su mnogo ui od standardnih. Poto su rafovi nosaa privreni i sa spoljne i sa unutranje strane tubusa, skidanje korekcionog stakla na tubusu da bih doao sa donje strane rafova nije dolazilo u obzir, prvo zato to se korektor mora vratiti u milimetarski isti poloaj u kome je bio pre skidanja, inae sa obzirom da je korektor postavljen blizu fokalne take, pogreno postavljanje korektora moe imati za rezultat veu sferinu aberaciju kao i degradaciju kvaliteta itave optike. Kao drugo sekundarno ogledalo teleskopa nije postavljeno na zvezdasti nosa u tubusu kao kod veine Newtona, ve je sekundarno ogledalo postavljeno direktno na korektorsko staklo, tako da bi i deli milimetra gore ili dole, znailo da svetlo sa sekundarnog ogledala ne bi bilo upuivano u okular ve mimo njega.

Iz ova dva razloga sam morao improvizovati postolje nosaa od pareta tvreg lima sa dve ue rupice za rafove na tubusu i dve ire rupice za rafove koji e drati nosa. To se i nije pokazalo tako teko napraviti i sada moj LXD ima vei, 9x50 trailc.

Pored traioca sam takoe postavio Telrad trailac. Iz prva nisam mnogo verovao u Telrad kao ni bilo koji drugi trailac sa crvenom takom ili krugom. Najvie iz razloga to je nebo iz predgraa Toronta gde ivim dosta svetlo. Telrad ne uveliava pa sam mislio da mi i ne treba sa obzirom da vidim relativno samo svetlije zvezde.

Nakon to sam ipak instalirao Telrad, mogu rei da je to jedna veoma korisna spravica koja dosta ubrza i olaka proces traenja objekata. (mart 2003.)

 1 | 2 | 3  >

(mart 2003)

vrh


[ Home | Sadraj | Galaksija | Sunev sistem | Teorija i praksa |
| Instrumenti | Istorija i tradicija  | Efemeride ]