AM Home

am@astronomija.co.yu

 

        

Motiv prvog
kontakta u
SF delima
Artura Klarka  

     

Sadržaj AM

          

 

biografije

Zoran Živković
polaris@EUnet.y 

     
Dr Zoran Živković

Veca fotografija 53 K

Zoran Živković je rođen u Beogradu 1948. Diplomirao je 1973. na Odseku za opštu književnost s teorijom književnosti Filološkog fakulteta. Magistrirao je 1979, a doktorirao 1982. na Univerzitetu u Beogradu.

Živi u Beogradu.

                  

                 

Dr Živković je do sada (maj 2001) objavio je sledeće knjige:

•  SAVREMENICI BUDUĆNOSTI    (1983)
•  ZVEZDANI EKRAN   (1984)
•  PRVI KONTAKT   (1985)
•  ENCIKLOPEDIJA NAUČNE FANTASTIKE   (1990)
•  ČETVRTI KRUG (1993, 1996)
•  OGLEDI O NAUČNOJ FANTASTICI   (1995)
•  VREMENSKI DAROVI   (1997)
 PISAC  (1998)
•  KNJIGA  (2000)
•  NEMOGUĆI SUSRETI   (2000)
•  SEDAM DODIRA MUZIKE   (2001)

[maj 2001]

vrh