am@astronomija.co.rs
 
 
 
 
 Na Zemlji
 
 Sadržaj AM
Siniša Lavrnja
vandergraaf@sympatico.ca 

Dinosaurus

 

  Kada ljudi prizovu ovu zver
u sećanje,
dive joj se sve više i više

Hilaire Belloc (1870-1953)

 

 

 

Početkom 19. veka na nekoliko mesta u južnoj Engleskoj su pronađeni neobični fosili ogromnih kostiju koje nisu pripadale ni jednom tada poznatom organizmu. Rekonstrukcija je ukazivala na neobične životinje koje su po građi skeleta podsećale na guštere. Ser Ričard Oven (Owen, Ser Richard 1804-1892), engleski paleontolog, dao je (1842) ovim životinjama ime dinosaurus (=strašni guster) napravivši kovanicu od grčkih reči deinos (čudan, strašan) i sauros (gušter).

Može biti da su kosti dinosaurusa otkrivane i mnogo ranije. Ima indicija da su neke pronađene jos u 5-tom veku pre nove ere. Neki naučnici pretpostavljaju da je grčki istoričar Herodot govoreći o grifonu* zapravo opisivao dinosaurusa. U jednom kineskom tekstu iz trećeg veka pominju se "kosti zmaja", koje mogu da se odnose i na fosilne ostatke nekog dinosaurusa.
________________
*Mitska
čevoronozna ptica sa nogama i kandžama lava i glavom orla

 

U nastavku:  

  Mezozoik >>     

      

(03.04.12)

vrh