Astronomski magazin - HOME

am@astronomija.co.rs
 
 
Istorija
 

Sadržaj AM

 
događaji
Galileo se vraća u Vatikan
 
Marino Tumpić
tumpic@astronomija.co.rs
 
 
 Kliknite na ilustraciju  
Umjetnički prikaz Galilea na opažanju zvijezdanih prostranstava

Nakon gotovo četiri stotine godina talijanski znanstvenik Galileo Galilei napokon se vraća u Vatikan, ovaj put na velika vrata i uz dobrodošlicu rimokatoličke crkve. Prema riječima Nicola Cabibba, predsjednika Pontifical Academy of Science, zahvaljujući privatnoj donaciji, statua Galilea Galileia biti će tijekom Međunarodne godine astronomije 2009. postavljena u Vatikanu, a njeno mjesto zasad još nije definirano. I sam je Galileo bio član iste akademije, koja se u njegovo vrijeme zvala National Academy of Lincei.

Vatikan će se na taj način „odužiti“ Galileu zbog njegova pritvaranja u kućni zatvor 1633. godine. Hrabri je znanstvenik početkom sedamnaestog stoljeća prvi polčeo koristiti teleskop za istraživanje svemirskih prostranstava i ustanovio kako Zemlja nije središte svemira, već kako se i ona poput drugih planeta u našem sustavu okreće oko Sunca. Bilo je to protivno naučavanju tadašnje rimokatoličke crkve za što je Galileo bio kažnjen. Papa Ivan Pavao II 1992. godine ispravio je pogrešku Vatikana i priznao kako je Crkva pogriješila kažnjavajući Galilea. U istom dokumentu naglašeno je kako crkva mora usko surađivati sa znanstvenicima kako bi zajedno mogli kvalitetnije objasniti prirodu svemira i nauk rimokatoličke crkve.

Vatikanska zvjezdarnica nije previše poznata u javnosti no radi se o jednoj od najelitnijih astronomskih ustanova u svijetu. Opsežan prikaz ove ustanove objavljen je u prvom hrvatskom elektroničkom časopisu iz astronomije „M111“ kojeg se besplatno može skinuti sa www.m-111.org .

(22.03.2008.)


Komentar?

Vaše ime:
Vaša e-mail adresa:
Predmet:
Vaš komentar:

vrh

 

 

 

AM Index
 
priključite se

 

CENA MAŠTE ZA DOSEZANJE DALEKIH SVETOVA