Astronomski magazin - HOME

am@astronomija.co.rs
 
 
Astronautika
 

Sadržaj AM
 

 
NSPoint

 
kosmonautika
VOSTOK – PRVA LETELICA...
 
nastavak
Prethodna strana | 1 | 2 |

RAKETA NOSAČ VOSTOK

Vastok 1, lansiranje

Naziv za sovjetske trostepene rakete nosače (u daljem tekstu RN). Raketa nosač je napravljena na bazi dvostepene RN Sputnjik, uz pomoć koje su u zemaljsku orbitu bili izvedeni prvi sovjetski veštački sateliti. Startna masa RN 287 t; dužina 38,36 m; maksimalna poprečna širina (prema vazdušnim usmerivačima) 10,3 m. Maksimalna težina korisnog tereta koji je RN mogla izneti u orbitu je 4730 kg.

Prvi stepen i drugi stepen RN su izvedeni po šemi paket sa produženim dejstvom i sastoje se iz 5 blokova:

- centralni dužine 28,75m; maksimalnog prečnika 2,95 m
- četiri bočna dužine 19,8m; maksimalnog prečnika 2,68 m

Bočni blokovi imaju formu blisku koničnoj, raspoređeni su simetrično oko centralnog bloka. Sjedinjeni su sa njim sa dva obruča jakih veza – gornjim koji se u 4 tačke upire u vrhove bočnih blokova i donji koji imaju više oslonaca. Ove veze imaju mehanizme za odvajanje bočnih blokova u letu pred krajem rada raketnih motora.

Treći stepen je izveden po šemi sa poprečnim deljenjem, postavljen je na centralnom bloku i spojen sa njim. On se javlja kao 6-ti blok RN. Svaki od blokova ima sopstveni raketni motor. Gorivo za sve motore je tečni kiseonik i kerozin. Motor centralnog bloka je višekomorni ima potisak (u prazno) od 941 kN i sastoji se od jednog 4-tvorokomornog osnovnog motora i 4 jednokomorna motora kojima se može upravljati upravljačkim mehanizmima kojima se ostvaruju nephodni momenti upravljanja trajektorije leta. Motor svakog bočnog bloka ima potisak (u prazno) 1 MN i sastoji se od jednog 4-komornog osnovnog i dva jednokomorna motora za upravljanje. Jednokomorni moror (jednokratnog uključenja) 3-ćeg stepena ima potisak (u prazno) 54,5 kN, impuls 3173 m/s, mase 121 kg, visine 1,6 m, pritiska u komori od 5 MPa, i vremenom rada 430 sec. Osnovni i upravljački motori svakog bloka imaju zajednički agregat (pumpu) za snabdevanje gorivom. Na repnom delu bočnih blokova nalaze se vazdušni usmerivači, kojima se vrše manevri upravljanja na atmosferskom delu trajektorije leta. Na aktivnom delu leta raketni motori centralnog i bočnih blokova rade jednovremeno. Posle istrošenog goriva motori bočnih blokova se isključuju i oni se odvajaju od centralnog bloka. Centralni blok (2-gi stepen) produžava rad na režimu punog potiska. Posle prolaska kroz guste slojeve atmosfere i potrošenog goriva centralnog motora 2-gog stepena (pri kraju rada) aktivira se motor 3 stepena i vrši odvajanje od centralnog bloka. Isključenje 3-eg stepena se izvršava uz pomoć sistema upravljanja, a pri postizanju planirane brzine, koja odgovara izvođenju kosmičkog broda na zadanu orbitu.

Uz pomoć ove rakete nosača osim veštačkih satelita i kosmičkog broda Vostok lansirane su i međuplanetarne stanice Luna-1, Luna-3 i sateliti serije Kosmos, Meteor, Elektron i drugi.
Inače za ovaj kompleks su vezana dva još uvek važeća rekorda registrovana u FAI. To je maksimalna visina leta za kosmički brod sa jednim kosmonautom i iznosi 327 km postignutim upravo na prvom letu Jurija Aleksejeviča Gagarina 12.04.1961. I dužina trajanja leta za kosmički brod sa jednim kosmonautom i iznosi 5 dana – Valerij Bikovski na Vostoku 5.

LETOVI VOSTOKA SA LJUDSKOM POSADOM

MISIJA POLETEO SLETEO ORBITA KOSMONAUT
Vostok 1 12.04.1961. 12.04.1961. 1 Jurij Gagarin
Vostok 2 06.08.1961. 07.08.1961. 17 German Titov
Vostok 3 11.08.1962. 15.08.1962. 64 Adrijan Nikolajev
Vostok 4 12.08.1962. 15.08.1962. 48 Pavel Popovič
Vostok 5 14.06.1963. 19.06.1963. 81 Valerij Bikovski
Vostok 6 16.06.1963. 19.06.1963. 48 Valentina Terjoškova

Pripreme za prvi let i sam prvi let ću opisati u posebnom članku koji ću pokušati da pripremim što pre.

Karakteristično za Vostok 2 je to da je Titov bio prvi kosmonaut koji je jeo u kosmosu, posle 3-će orbite prvi je manuelno upravljao brodom (Gagarinov let je kompletno bio upravljan i kontrolisan sa zemlje), prvi je imao iskustvo svemirske bolesti (mučnine) i prvi je spavao u kosmosu (oko 7 sati) čekajući uslove za perfektan povratak u atmosferu i prizemljenje.

Vostok 3 i 4 je prvi dvojni let sa iste platforme su poleteli Nikolajev 11 a Popovič 12 avgusta 1962. Proletali su jedan pored drugog na razdaljini od svega 6,5 km što je za tadašnju tehnologiju bilo izuzetno blizu (bliže nije moglo). Ostvarili su međusobnu radio komunikaciju i vratili se skoro simultano u vremenskom razmaku od svega nekoliko minuta jedan od drugog.

Vostok 5 i 6 je drugi dvojni let. U Vostoku 6 je poletela prva žena kosmonaut Valentina Terjoškova. Iako je vrlo teško podnela let dokazala je da i žene mogu da lete u kosmos. Valerij Bikovski je u Vostoku 5 izveo do danas najduži let sa kosmičkim brodom predviđenim za jednog kosmonauta (5 dana). Posle ove dvojne misije SSSR je prekinuo slanje kosmičkih brodova sa jednim kosmonautom i počeo fazu sa višečlanom ljudskom posadom u kosmičkom brodu (Voshod 1 i 2).

VOSTOK 3KV OSNOVNI TEHNIČKI PODACI

Prvi let: 06.10.1964. Bez ljudske posade (automatski)
Zadnji let 12.10.1964 Voshod 1
Br. letova 2 1 sa ljudskom posadom
Korišćen kao: orbiter bioistraživanja
Posada: 3 člana bez svemirskih odela
Dužina leta: 14 dana  
Dužina: 5 m  
Masa: 5,682 t  
Masa goriva: 362 kg  
Potisak gl. motora 15,83kN  
Napajanje: baterije ukupno 24kW  

Kapsula za spuštanje

Posada: 3 člana
Prečnik: 2,3m (Sfera)
Masa: 2900 kg
Kontrola visine: Nema
Upravljanje: Isto kao Vostok 3KA
Sistem za prizemljenje: Ulazak po balističkoj trajektoriji. Padobran sa kombinacijom retroraketa za meko prizemljenje. Posada ostaje u kapsuli

Servisni modul

Dužina: 2,3 m
Prečnik: 2,4 m (maksimalni)
Masa: 2,3 t
Masa goriva: 275 kg
Retrorakete potisak: 15,83 kN
Specifični impuls: 266 sec
Napajanje: baterije ukupno 24 kW

Dodatna retroraketa

Dužina: 0,6 m
Prečnik: 0,3 m
Masa: 143 kg
Masa goriva: 87 kg
Potisak: 117,7 kN
Gorivo: čvrsto
Specifični impuls: 224 sec

VOSTOK 3KD OSNOVNI TEHNIČKI PODACI

Prvi let: 22.02.1965. Bez ljudske posade (automatski)
Zadnji let 18.03.1965 Voshod 2
Br. letova 2 1 sa ljudskom posadom
Korišćen kao: orbiter EVA izlazak jednog kosmonauta u otvoreni kosmos
Posada: 2 člana, u svemirskim odelima
Dužina leta: 14 dana  
Dužina: 5 m  
Masa: 5,343 t  
Masa goriva: 362 kg  
Potisak gl. motora 15,83kN  
Napajanje: baterije ukupno 24kW  

Kapsula za spuštanje

Posada: 2 člana
Prečnik: 2,3m (Sfera)
Masa: 2900 kg
Kontrola visine: Nema
Upravljanje: Isto kao Vostok 3KA
Sistem za prizemljenje: Isto kao Vostok 3 KV

Servisni modul

Isto kao Vostok 3 KV

Dodatna retroraketa

Isto kao Vostok 3 KV

Izvori i informacije:

A Železnjakov  Enciklopedija Kosmonautika/Svet kosmosa
D. Darling  Info Enciklopedija/Vostok
www.braeunig.us/space/specs/vostok.htm   

 Prethodna strana | 1 | 2 |

(25.05.2006.)


Komentar?

Vaše ime:
Vaša e-mail adresa:
Predmet:
Vaš komentar:

vrh

 

 

AM SCG

 

Vastok

Jurij Gagarin