Astronomski magazin - HOME

am@astronomija.co.rs
 
 
 Astronomske organizacije
 

Sadržaj AM
 

 
NSPoint

 
 

Astronomsko društvo “Giordano Bruno”
31300 Beli Manastir, Petra Dobrovića 47
www.giordano-bruno.org
tel. +385/ (0)31-700-686

Zvjezdarnica Zagreb, tel/fax: 01/485-1355
Državnom povjerenstvu za provedbu natjecanja
iz astronomije
n/r predsjedniku gosp. Vladisu Vujnoviću

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
Republike Hrvatske, faks: 01/481-3541
n/r načelniku inspekcijske službe
gosp. Marijanu Kajmaku

Svim astronomskim društvima

 

Predmet: Žalba

Analizirajući županijsko natjecanje u Osječko-baranjskoj županiji i rezultate pozvanih na državno natjecanje, pogledati:

http://hpd.botanic.hr/ast/skolastr/nat2006/drz/pozvani.htm  

molimo Državno povjerenstvo iz astronomije da izvrši reviziju liste pozvanih na državno natjecanje ove šk. 2005./2006. god.

Razlog:

Naša učenica Olivera M. Stojanović na županijskom natjecanju, nakon provedenog pismenog i usmenog dijela ispita, ostvarila je 83 boda. Ostali sudionici ovog natjecanja (sve kategorije od petog razreda osnovne škole do četvrtog razreda srednje škole) imali su najviše do 65 bodova. Kako su iz naše županije na državnu smotru pozvani učenici sa znatno manje bodova (čak pet učenika), smatramo da je učenica Olivera M. Stojanović neopravdano izostala s popisa pozvanih na državnu smotru iz astronomije koja se ove godine održava od 17. do. 20. svibnja u Splitu.

Zbog toga, molimo:

- da nam se obrazloži zbog čega naša učenica nije pozvana na navedenu državnu smotru.
- da se objavi bodovna lista, sa županijskih razina, za sudionike pozvanih na državno natjecanje.
- da se radovi učenika koji su pozvani na državno natjecanje javno objave.
- da se preslike radova (posebno iz Osječko – baranjske županije) doznače našem astronomskom društvu koje će ih objaviti na stranicama našeg Društva, sve u cilju da se javnost upozna s time kakvi se radovi pozivaju na državna natjecanja.

Ističemo:

- da je rad naše učenice “Vizualno promatranje AF Cygni”, u međuvremenu (u skraćenoj verziji), objavljen u “Astronomskom magazinu” - možete pogledati na:

www.astronomija.co.yu/razno/ad/gb/2006/januar/afcygni.htm  

- u usmenom dijelu obrane svog rada na županijskoj razini naša učenica je ocijenjena s maksimalnim brojem bodova.
- probleme koje, dugi niz godina, imaju učenici iz Baranje u svezi s natjecanjima iz astronomije (s kojim ste redovito upoznati) iznosili smo u nekoliko navrata i pismeno, npr:

www.astronomija.co.yu/razno/ad/gb/priopcenje.htm  

www.astronomija.co.yu/razno/ad/gb/priopcenje2.htm  

Smatramo da je našoj učenici Oliveri M. Stojanović, koja je svojim znanjem izborila sudjelovanje na ovom državnom natjecanju, raznim organizacijskim i administrativnim zabranama to pravo osporeno.

Zbog toga molimo Državno povjerenstvu za provedbu natjecanja iz astronomije i ostale nadležne, da riješe ovaj, nama dugogodišnje prisutan problem.

U Belom Manastiru, 13. travnja 2006. 

 

 

(25.04.2006.)


Komentar?

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Predmet:
Vaš komentar:

vrh

 

AM SCG

 

AD "Giordano Bruno"

AD "Gioradno Bruno"

Filmska umjetnost AD

Bilten br 12

Priopćenje

Bilten br 13

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

Bilten br 14

Vizualno promatranje AF Cygni