am@astronomija.co.yu
 
 
 Društva
 

Sadržaj AM
 

Potražite u AM

 

 

Astronomsko društvo „Ruđer Bošković”
LETNJA ŠKOLA ASTRONOMIJEPredov krst, Tara, 7–14. avgust 2005.

Astronomsko društvo „Ruđer Bošković” poziva zainteresovane članove(!), bez obzira na uzrast i astronomsko predznanje, na Letnju školu astronomije „Predov krst 2005.”. Škola će biti održana na Predovom krstu (1075 m nadmorske visine), na planini Tari, oko 30 km od Bajine Bašte, u periodu od 7. do 14. avgusta 2005. godine.

Škola je podeljena na nekoliko sekcija u okviru kojih će polaznici biti upoznati sa fizičkim osobinama i metodologijom amaterskih astronomskih posmatranja meteora, promenljivih zvezda, Sunca, Meseca, maglina, galaksija i drugih vasionskih objekata, kao i sa obradom pri­ kupljenog posmatračkog materijala. Instruktori su članovi i zaposleni u Astronomskom društvu „Ruđer Bošković”, sa dugogodišnjim iskustvom u o­ vim oblastima. Uz astronomski program biće organizovani i kratki izleti do zanimljivih prirodnih i istorijskih lokaliteta kojima Nacionalni park „Tara” i njegova okolina obiluju.

Planinarski dom, veća 103 Kb

Učesnici škole će biti smešteni u objektima Nacionalnog parka: planinarskom domu, lovačkoj kući i apartmanima, a predviđena je i mogućnost boravka u sopstvenim šatorima (uz zajedničku ishranu sa ostalim učesnicima). Apartmani poseduju kuhinju, dnevni boravak, spavaću sobu i kupatilo sa toaletom. Sobe u lovačkoj kući poseduju sopstvena kupatila sa toaletom. Sobe u planinarskom domu poseduju zajednička kupatila sa toaletima. Sva kupatila imaju toplu vodu.

Za sve polaznike (članove Društva) obezbeđeni su prevoz autobusom od Beograda do Predovog krsta i nazad, kao i na izlete, pribor za pisanje i prateći priručnik, i to sve besplatno. Polaznici zainteresovani za posmatranje meteora, zbog specifičnog načina posmatranja, treba da ponesu vreću za spavanje sa podloškom.

CENE

Po osobi, sedam punih pansiona – noćenje i tri obroka:

u apartmanima – 9170 dinara;
u sobama u lovačkoj kući – 8470 dinara;
u sobama u planinarskom domu – 7070 dinara;
u sopstvenim šatorima – 4970 dinara.

U ove cene nisu uključeni troškovi izleta po okolini (osim prevoza) – izleti nisu obavezni i biće naplaćivani posebno, na licu mesta.

NAČIN UPLATE

Pun iznos ili akontaciju u visini polovine punog iznosa cene boravka treba uplatiti u pošti najkasnije do 30. juna 2005. Ukoliko ostane slobodnog mesta prijavljivanje će biti moguće i posle navedenog roka. Opštu uplatnicu u tri primerka, koja se može dobiti u pošti, treba popuniti na sledeći način (dat je primer za smeštaj u sobama u lovačkoj kući):

Uplatnica, veća 35 Kb

Jedan primerak zadržava uplatilac, drugi pošta, a treći treba poslati na adresu AD „Ruđer Bošković” radi evidentiranja učesnika. Druga polovina iznosa mora biti uplaćena najkasnije do 31. jula 2005. go­ dine. Prijavljenima se smatraju oni koji su uplatili akontaciju ili pun iz­ nos do 30. juna. Povraćaja novca nema!

* * *

Detaljnije informacije o školi, uplati itd. se mogu dobiti:

putem telefona – 031⁄863–644 (NP „Tara” – Milenko Josipović),
011⁄30–32–133 (AD „Ruđer Bošković”);
putem interneta – www.adrb.org (sajt AD „Ruđer Bošković”).

Organizator na sebe prihvata odgovornost za: prevoz, smeštaj, ishranu i program. Za sve ostalo odgovornost snose sami učesni­ ci. Učesnici mlađi od 16 godina moraju da imaju pratnju puno­ letne osobe.

Autobus sa učesnicima polazi u nedelju, 7. avgusta 2005, u 9h30m ispred Planetarijuma na Kalemegdanu, a vraća se na isto mesto u nedelju, 14. avgusta 2005. godine, u predvečernjim satima.

Sa prijavljivanjem treba požuriti jer je broj mesta ograničen!

Predsedništvo
Astronomskog društva
„Ruđer Bošković”

Fotografije članova Astronomskog društva "Ruđer Bošković"
koji će biti i predavači na LŠA Predov Krst 2005: Fotografije>>

(24.06.2005.)

vrh