am@astronomija.co.yu

 

 

Osmatranja
 

 

 

Sadržaj AM

 

 

mehanika
Snimak senka Kalista na Jupiteru
 
Jaroslav Grnja
jgrna@eunet.yu

Šaljem vam snimak senke Kalista na Jupiteru koju sam baš u isto vreme kada je Dragan Miladinović posmatrao Jupiter (o tome ovde), snimao u Bačkom Petrovcu sa Badže. Zajedno sa Pavelom Kevenskym smo snimali Jupiter Web kamerom Philips ToUcam kroz kasegrenov teleskop 250/3750 mm. Snimali smo direktno u fokusu i kroz 2x i 3x barlow. Snimili smo ukupno 12 AVI sekvenci. Obradom u Registaxu i Cadetu, dobio sam zadovoljavajuću sliku Jupitera sa senkom Kalista i sa crvenom pegom. Stanje atmosfere je bilo solidno, međutim stanje teleskopa i praćenje baš nije bilo naročito dobro. Slika koju Vam šaljem je snimljena 25. 03. 2003. u TU:19:58, sastavljena je od 252 frejmova snimano teleskopom 250/3750mm + 2x barlow + ToUcam.

Ova slika je snimana direktno u fokusu teleskopa nekoliko minuta pre donje fotografije
 

(april 2003.)

vrh