>

AM Home

am@astronomija.co.yu

 

Kalendar

Kalendar kroz
istoriju

 

Sadržaj AM

          

 

Julijansko vreme

Kad se ova stranica učita skript dole, na osnovu podatka o datumu i vremenu na vašem računaru, računa i prikazuje tekuće julijansko vreme (tako radi bar u Exploreru).
 

Julijansko vreme     

Sledeći skript se od gornjeg razlikuje po tome što po učitavanju stranice daje julijansko vreme na osnovu UT vremena (koje takođe izračunava na osnovu sata u vešem računaru). Sem toga ovde možete sami da ukucate neki željeni datum, sat, minut i sekundu i da pritiskom na dugme 'Izračunaj' dobijete julijansko vreme. Takođe možete da ukucate neko julijansko vreme, a skript će onda izračunati odgovarajući datum i vreme. Ako čekirate NE onda se datum odnosi na našu eru. PNE se odnosi na datum pre naše ere.

 
   
NE PNE  
Godina
Mesec
Dan
Čas
Min
Sek

UT
  Julijansko vreme
dan u nedelji
  JD Datum   

Julijanska perioda

Tokom istorije postojalo je mnoštvo kalendara po kojima su beleženi važni događaji. Da bismo znali u koji datum se neki događaj desio moramo dobro poznavati i odnosni kalendar i zatim vršiti preračunavanje. Sve to je dosta komplikovalo život istoričarima i astronomima. Žozef Žist de la Skala (Joseph-Juste da la Scala) poznatiji pod imenom Josif Skaligari (1540-1609) predložio je zato (1583.) računanje vremena nezavisno od postojećih kalendara tako što je uveo nov vremenski period. Ovaj period se zasniva na julijanskoj godini koja traje 365,25 dana. Skaligari je period nazvao julijanska, ali ne po julijanskom kalendaru već po svom ocu Juliju Cezaru od Skale.

Kada pomnožite 28 sa 19 dobijete 532. Broj 28 je krug Sunca i predstavlja period od 28 julijanskih godina nakon kojih se sedmični dani u julijanskom kalendaru ponavljaju istim redom u iste dane u mesecu. Broj 19 se zove krug Meseca (a i zlatni broj) i to je vremenski razmak od 19 julijanskih godina nakon kojih se maldi meseci ponavljaju u iste datume u godini. Ako dobijeni rezultat, 532, pomnožite sa 15 julijanskih godina (ovde se taj broj zove rimski broj ili rimska indikacija koji inače ne predstavlja period neke prirodne pojave, već period obračuna poreza u Rimu) dobijete konačno julijanski period koji iznosi 7980 julijanskih godina.
 

28 x 19 x 15 = 7980

Julijanski period je vremenski razmak nakon koga se redni brojevi sva tri pomenuta perioda ponavljaju istim redom. U toku ovog perioda ne može se desiti da dve godine imaju iste redne brojeve sva tri perioda.

Za početak julijanskog perioda usvojeno je podne (12 časova po UT) 1. januara 4713. godine pre naše ere po julijanskom kalendaru tj. u godini kada je redni broj svakog perioda bio jednak jedinici. Period se završava u 12 UT časova u ponedeljak 1. januara 3268. po julijanskom kalendaru, a što odgovara 23. januaru po gregorijanskom kalendaru.

Danas se računanje vremena po julijanskom periodu često koristi u astronomskom softveru.

(septembar 2002.)

| Home | Sadržaj | Galaksija | Sunčev sistem | Teorija i praksa |
| Instrumenti | Istorija i tradicija  | Efemeride |