Astronomski magazin - HOME

am@astronomija.co.rs
 
 
 
 
 

Sadržaj AM

 

 

 
Драги учениче

Poster2008.jpg (239291 bytes)

Klikni na sliku

Да ли те интересује како функционишу најмодернији компјутери и GPS сателити? Желиш ли да наслутиш судбину свемира? Да урониш у свет кваркова и боја? Да ли те провоцира прича о људском геному? Да ли је могуће зауздати цунами или предвидети ерупцију вулкана?

Предлажемо ти да наставиш своје трагање са нама и ове године. У једну од најбољих гимназија у Нишу - “Светозар Марковић”, уписаће се 20 нових ученика у Одељење за ученике са посебним склоностима за физику и природне науке. Буди део нове, шестe генерације одважних и радозналих која ће се придружити својим претходни-цима у заједничкој мисији!

Успеси ученика

Ученици одељења могу да се подиче бројним наградама и успесима на такмичењима, пре свега из физике и математике. Најзначајнији су две бронзане медаље на Олимпијади из природних наука и једна похвала на Олимпијади из физике.  

Шта је то што издваја ово одељење од осталих? 

l  Стицање потпунијих знања из области природно-математичких наука,

l  одлична припрема за такмичења,

l  развијање стваралачких способ-ности и логичког размишљања,

l  део наставе се изводи на факул-тетима и институтима,

l  наставу изводе одабрани профе-сори Гимназије и професори и асистенти са Универзитета у Нишу,

l  ближи, индивидуални рад профе-сора са ученицима,

l  могућност менторског рада,

l  смањен обим градива из друштвених наука,

l  бројна предавања гостујућих научника, излети и међународна сарадња. 

Шта се учи у одељењу? 

Осим обавезних наставних предмета као што су српски језик и књижевност, енглески језик, филозофија, итд. посебна пажња је посвећена настави физике, математике, информатике и природних наука. 

Модернизована настава физике се организује у оквиру предавања, рачунских вежби, лабораторијских практикума и рада у рачунарском центру. Осим тога, програми из математике, информатике, астрономије и биохемијских наука су интересантни и разноврсни. 

Обратите пажњу и на следеће: 

l  Бар једном годишње се организују стручне екскурзије (планетаријум и Астрономска опсерваторија у Београду, Институт за физику у Земуну, Институт за нуклеарне науке у Винчи,...). Одсек за физику ПМФ-а у Нишу захваљујући сарадњи са институтима за физику CERN-ом у Женеви, ICTP у Трсту и Универзитетом у Солуну, планира и организовање краћих екскурзија у иностранство.

l  Најбољи ученици се награђују књигама, стипендијама...

l  Ово није одељење само за оне занесене лепотом и тајнама природе. То је такође и најбољи начин да се припремиш за будуће студије.

l  Наставни планови и програми дају изванредну основу за даље професионално опредељење и пружају могућност уписа на велики број факултета: ПМФ (физика, хемија, математика, биологија и географија), Електронски, Машински, Факултет за физичку хемију, Медицински, Фармацеутски, Ветеринарски, Грађевин-ско-архитектонски...

l  Ученици прве генерације овог одељења уписали су студије физике, машинства, математике, фармације, хемије, економије, ...

l  Иницијатор оснивања оваквог одељења је Одсек за физику Природно-математичког факултета (ПМФ) у Нишу. Одсек за физику Природно-математичког факултета са тридесетак научних радника, представља носиоца активности овог Одељења. Наставници и сарадници Одсека постижу значајне научне резултате, прате савремене трендове у физици, учествују на међународним скуповима и усавршавају се на светским институтима. Одсек за физику планира посебно опремљен простор за Ваш рад.

l  Од 1.1.2005. године, рад овог одељења помаже UNESCO-ROSTE из Венеције (SEENET-MTP) у сарадњи са Подружницом Друштва физичара Србије – Ниш.

l  Од 1.1.2006. године Министарство науке, преко Пројекта подстицања, промоције и популаризације физике и природних наука у јужној и југоисточној Србији, такође подржава рад одељења.

l  Од 2006. године рад одељења подржава и помаже и градска општина Палиула, на чијој се територији налази Гимназија. 

Упис у одељење 

Кандидати се уписују у одељење према редоследу који се утврђује на основу успеха на пријемном испиту и претходном школовању. У оквиру пријемног испита полаже се посебан тест из физике, или математике, по програмима основне школе. Уколико је ученик одлучио да полаже и положио оба теста, рачуна се онај на коме је освојио више бодова. Најбоље рангиране на пријемном испиту очекују награде. Пријављивање за полагање испита ће бити дефинисано текстом конкурса за упис у средње школе и биће у Гимназији «Светозар Марковић». Полагање теста из физике ће бити 1. јуна, док је полагање теста из математике заказано за 31. мај  2008. године (пре полагања тестова из српског и математике за упис у остале средње школе). 

Кандидати остварују највише 120 бодова на тесту а пријемни су положили ако остваре најмање 60 бодова из једног теста. 

Одсек за физику у сарадњи са Гимназијом организује бесплатну припремну наставу за заинтересоване ученике која почиње 17. маја у 11 часова у просторијама Гимназије. 

За додатне информације обрати се на адресу: 

Гимназија “Светозар Марковић”, Ниш
Телефон: 018-254-396 

Природно-математички факултет
Телефон:   018-533-015 локал 47
                018-274-660

E-mail: f_odeljenje@pmf.ni.ac.yu
 
        http://www.pmf.ni.ac.yu/f_odeljenje  

Позивамо те да отвориш врата и наставиш трагање за одговорима на питања која голицају машту! 


(22.04.2008.)


Komentar?

Vaše ime:
Vaša e-mail adresa:
Predmet:
Vaš komentar:

vrh

 

 

AM Index
 
priključite se

Idemo dalje!