am@astronomija.co.yu

 

 

Galaksije
 

 

 

Sadržaj AM

 

 

pitanja
Najsličnija galaksija Galaksiji
 

(nastavak)
<
 1 |  2

Sada predstoji teži deo posla jer o pomenutim galaksijama ipak nemamo ovoliko podataka kao što imamo o našem dvorištu tj. Mlečnom Putu. Ono što znamo, to je da su sve četiri istog ili približno istog tipa, odnosno sve su spiralne "bar" galaksije sa sledećim podacima:

Na osnovu sirovih podataka Nasa/Ipac Extragalactic Database

Link 5 - NED

  • NGC 3953; Ursa Major; SB(r)bc HII/LINER; 1052 +/- 2 km/s; rs 0.00351 +/- 0.00001; Mag 10.84; Diam (arcmin): 6.9 x 3.5
  • NGC 5970; Serpens; SB(r)c; HII LINER, 1957 +/- 5 km/s; rs 0.00653 +/- 0.00002; Mag 12.24; Diam (arcmin): 2.9 x 1.9
  • NGC 7329; Tucana; SB(r)b, 3249 +/- 10 km/s; rs 0.01084 +/- 0.00003; Mag 12.1; Diam (arcmin); 3.9 x 2.6
  • NGC 7723; Aquarius; SB(r)b, 1875 +/- 8 km/s; rs 0.00625 +/- 0.00003; Mag 11.94; Diam (arcmin); 3.5 x 2.3

kao i podatke sa

Link 6 - Mlečni Put

  • NGC 3953; udaljenost 55ly; prečnik ~95000 ly
  • NGC 5970; udaljenost 105ly; prečnik ~85000 ly
  • NGC 7329; udaljenost 140ly; prečnik ~140000 ly
  • NGC 7723; udaljenost 80ly; prečnik ~90000 ly

 

NGC 7329

NGC 7329 bi smo mogli odmah da odbacimo zbog veličine, a i zbog toga što je u toj galaksiji registrovan tanak unutrašnji zvezdani prsten u okolini centralne prečke kojeg za sada nismo registrovali u Mlečnom Putu, što je vidljivo i na slici sa prethodnog linka a pojavljuje se i u opisima iz Nasine baze na strani:

Link 7 - NGC 7329

NGC 5970

Iz istog razloga odbacio bih i NGC 5970:

Link 8 - NGC 5970

NGC 7723

Za razliku od pretpostavljene dve spirale Mlečnog Puta koje polaze sa krajeva prečke i granaju se na četiri osnovne spirale, NGC 7723 ima spiralnu strukturu utoliko različitu gde se jasno vidi da se jedna spirala na samom početku sudara sa sredinom druge spirale, tj. izgleda kao da je centralna prečka primetno duža od "naše":

Link 9 - NGC 7723

tako da bih odbacio i ovu galaksiju iako je sličnih dimenzija kao i Mlečni Put.

NGC 3953

Ostaje dakle NGC 3953 koja je takođe sličnih dimenzija sa spiralama koje se granaju slično kao kod Mlečnog Puta, možda sa nešto većim centralnim delom, ali to bi bilo to. NGC 3953 bi bio pobednik u takmičenju za dvojnika u konkurenciji ove četiri spiralne galaksije.

Pobednik:

Link 10 - NGC 3953

Mada se mora reći da u nedostatku iole preciznijih i konzistentnih podataka o masi i starosti pomenutih galaksija, kao i zbog činjenice da je jako teško odrediti trodimenzionalnost udaljenih galaksija (jer nismo u stanju da precizno posmatramo individualne zvezde u udaljenim galaksijama) nemamo iole konkretne podatke za prezizniju uporedbu.

I za kraj zanimljivost, da je relativno skoro u galaksiji NGC 3953 otkrivena masivna supernova tipa Ia sa magnitudom većom od magnitude same galaksije:

Link 11 - Supernova SN2001dp

Milan Živić
milan@zedplace.com

<  1 |  2

(mart 2004.)

vrh