AM Home

am@astronomija.co.yu

 

Sunčeva aktivnost 2000-te

Uvodna reč
Teorijski uvod
Struktura Sunca
Sunčeve pege
Ciklus
Metoda

Volfov broj
Površinaina pega
Rezultati
Zaključak
Literatura


Sunce

Tabela
Sunce u brojkama
Pomracenje Sunca
Verovanja
Zanimljivosti
Pomracenja za
istoriju
Kretanje Sunca
Kretanje Meseca
Vrste i tehnika
POMRACENJE SUNCA 11.8.1999!

Slika meseca

 

Sadrzaj AM

          

 

Marina Radujkov                                Sunčeva aktivnost 2000-te

 MATURSKI  RAD
Gimnazija   "Isidora Sekulić"

Sunčeva aktivnost 2000-te

        

marinaiana@yahoo.com

Novi Sad, jun 2001. godine

        

 SADRŽAJ                                                                                                                           

 

vrh ? uvodna reč >>