HOME
am@astronomija.co.yu

   Rečnik 

MESEC
Selenografija
PLP
Mora
Krateri
REČNIK
SADRŽAJ
Astronomi
Rečnik

       

Softver za osmatrače Meseca

LunaView i drugo zanimljivo o kraterima

 

Sadržaj AM

 

 

 

 

Mali rečnik Mesečeve nomenklature

Catena, catenae
Lanac kratera.

Crater, craters
Krater, kružna depresija. Termin krater ima u Mesečevoj topografiji vrlo široko značenje. Pod njim se podrazumevaju sve prstenaste formacije a one su uglavnom kružnog oblika (sa brojnim izuzecima). Različitog su porekla i veoma različite veličine. Najmanji krateri se mogu videti samo pod mikroskopom, dok u najveće može stati i manja država jer im prečnik ide i do 300 kilometara. Kratera ispod 1 metra u prečniku ima više miliona, a prečnika preko 1 kilometar oko trista hiljada i to na nama bližoj strani. Ukupno na Mesecu ih ima oko milion.

Veći snimak
32 Kb

Dorsum, dorsa
Greben, žila. Grebeni su valovitii nabori širine 10 do 50 kilometara, dužine više stotina kilometara, a visine do oko 500 metara. Strane su im vrlo blage te se mogu uočiti samo pri kosim zracima Sunca, tj. kada im je terminator u blizini. Nastali su od talasa magme pri stvaranju mora. Ima ih jedino u morima. Obično su koncentrični sa ivicama kužnih mora. (Na snimku desno prikazan je splet grebena u Moru Vedrina).

Fossa, fossae
Duga, uska i plitka depresija.

Lacus
"Jezero"; mala ravnica (samo u nomenklaturi Meseca).

Jezera južno od Mora Vedrina
1. Lacus Doloris
2. Lacus Gaudi
3. Lacus Lenitatis
4. Lacus Hiemalis

Mare, maria
"More"; velika kuržna ravnica (samo u nomenklaturi Meseca).

Mons, montes
Planina.

Oceanus
"Okean", vrlo velika oblast sa tamnim dnompovršina (samo u nomenklaturi Meseca). Pogledajte: Mora.

Palus Epidemiarum

Palus, paludes
"Močvara"; mala ravnica (samo u nomenklaturi Meseca).

Planitia, planitiae
Niska zaravan.

Promontorium, promontoria
"Rt" (samo u nomenklaturi Meseca).

=>

Dva rta na obali Mora Kiša

Rima, rimae
Brazda. Brazde su široke obično nekoliko kilometara, a pružaju se u dužinu i preko 100 km. Postoje samo u nomenklaturi Meseca. (pogledajte rime npr. u okolini kratera Bošković ovde i ovde).

Rupes,
Rased. Rasedi se pružaju u dužinu i na preko 100 km. Visine su od 150 do 300 metara. Blago se izdižu od okoline pod uglom od desetak stepeni.

=>

Rupes Recta, u Moru Oblaka (levo i paralelno sa ovim rasedom vidimo brazdu Rima Birt)

Sinus
"Zaliv"; mala ravnica. Primer: Sinus Iridum.

Vallis, valles
Dolina. Doline su dugačka udubljenja u tlu, dno im je uglavnom ravno, a prostiru se i na preko 150 kilometara u dužinu. Dubina im je preko 1 km. Primer: vrlo kratko o Vallis Alpes potražite ovde; fotografija: Vallis Alpes 31 Kb.

********

Profil kupole

Kpola
Kupole su posebna uzvišenja koja se mogu naći u Mesečevim morima.  Prečnika su 10 do 20 km, a visine više stotina metara. Strane im se blago uzdižu pod uglom od 1° do 3°. Poneka kupola ima na vrhu centralno udubljenje, stotinak metara u prečniku.Kupole su teško vidljive. Možete ih opaziti samo sa dobrom optičkom napravom i pri kosim zracima Sunca. Primer: Kupole iz okoline kratera Kepler

A.Z.

(avgust 2002.)

[ SADRŽAJ | Selenografija | Prolazne lunarne pojave |
| Mora |  Krateri ]

 

 

vrh strane